Ogres novadnieka karte Pavasaris 2016 puķes

Ogres novada pašvaldības domes sēde 20.04.2017.

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

20.04.2017 09:00


 
 
Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2017.gada 20.aprīlī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
·          Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·          Nākamās komiteju sēdes 11.05.2017., domes sēde 18.05.2017
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi
 
1.1.   Par darba dienas pārcelšanu 2017.gada maijā. Ziņo A.Pūga
1.2.   Par dzīvokļa īpašuma “Ozoli 10”-7, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo A.Misters
1.3.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Stārķi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters
1.4.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Celiņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters
1.5.   Par nekustamā īpašuma „Taukātne”, Taurupes pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo I.Stafeckis
1.6.   Par zemes vienības „Vītnes”, Madlienas pag.,Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.7.   Par nekustamā īpašuma „Timotiņi”, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo A.Ronis
1.8.   Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0510 Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis
1.9.   Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā. Ziņo I.Štāle
1.10.                       Par zemes vienības Mālkalnes prospekts, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA „Narvesen Baltija”. Ziņo I.Kažoka
1.11.                       Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar Ogres garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību „Zaļā gaisma”. Ziņo I.Kažoka
1.12.                       Par saistošo noteikumu Nr.   /2017 „Dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas un noteikšanas kārtība” pieņemšanu. Ziņo U.Apinis
1.13.                       Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – „Avoti”, Ķeipenē, Ķeipenes pag., Ogres nov. Ziņo A.Gapejevs
1.14.                       Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – „Naglas”, Ķeipenes pag., Ogres nov. Ziņo A.Gapejevs
1.15.                       Par atļauju rīkot koncertballi “Lecam pa vecam Ogrē” Ogres salā. Ziņo P.Špakovskis
1.16.                       Par zemes vienību “Apenīši”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., sadali. Ziņo O.Atslēdziņš
1.17.                       Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0420, Ķeipenes pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Misters
1.18.                       Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2015.gada 18.jūnija lēmumā „Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu un pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu” Ziņo A.Pūga
 
2.      Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Fondam “Zied Ģimene””. Ziņo J.Stafeckis
2.2.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu nodošanu biedrībai “Otrās mājas” bezatlīdzības lietošanā. Ziņo O.Atslēdziņš
2.3.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo telpu nodošanu biedrībai “Ģimenes darbnīca” bezatlīdzības lietošanā. Ziņo I.Sandore
2.4.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu “Doktorātā”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., nomu. Ziņo A.Ronis
2.5.   Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” 2015./2016.gada apkures sezonas rezultātiem un saistošo noteikumu „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” siltumenerģijas maksa par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju 2017./2018.gada apkures sezonai” apstiprināšanu. Ziņo V.Briežkalna
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1.   Par atļauju Ogres 1.vidusskolai pieņemt dāvinājumu no SIA “Akvedukts”. Ziņo I.Grigorjevs
3.2.   Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga
3.3.   Par atbalstu biedrības “Otrās mājas” dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā. Ziņo A.Romanovska
3.4.   Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Ziņo O.Atslēdzinš
3.5.   Par Ogres novada pagastu bāriņtiesas sastāvu. Ziņo O.Atslēdziņš
3.6.   Par 2017.gada 16.marta saistošo noteikumu Nr. 2/2017 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada Kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” precizējumu. Ziņo A.Purviņa
3.7.   Par grozījumiem Ogres novada domes 2014.gada 16.oktobra lēmumā “Par Ogres novada pagastu bāriņtiesu” (protokols Nr.23; 26.§) un 2016.gada 22.septembra lēmumā “Par Ogres novada pagastu bāriņtiesas locekļu atlīdzību” (protokols Nr.14; 24.§). Ziņo O.Atslēdziņš
3.8.   Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Žēlsirdības Misija Dzīvības Ēdiens”. Ziņo S.Ozoliņa
 
4.      Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par minimālo un maksimālo uzņemamo audzēkņu skaitu Ogres novada pašvaldības mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 2017./2018.mācību gadā. Ziņo E.Slise 
4.2.   Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”. Ziņo S.Zemīte
4.3.       Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2009.gada 17.decembra lēmumā „Par Ogres novada sociālo māju (dzīvokļu) komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga
 
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.        Par grozījumu Ogres novada domes 2017.gada 16.februāra lēmumā “Par 1. un 10.klašu skaitu 2017./2018. mācību gadā Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”. Ziņo S.Grunte
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                  A.Mangulis

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai saistībā ar ārkārta situāciju Latvijā ievērojat pašizolāciju vai karantīnu?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski