Ogres novadnieka karte Pavasaris 2016 puķes

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēde 11.05.2017.

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

11.05.2017 08:46


 

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2017.gada 11.maijā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
·          Domes vadības, izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·          A.Brieža ziņojums par aktualitātēm pašvaldības aģentūrā “Ogres namsaimnieks”.
·          Domes sēde 18.05.2017. pulksten 9.00
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par konkursa “Ogres novada sakoptākā sēta 2017” organizēšanu. Ziņo N.Sapožņikovs pulksten 9.10
1.2.   Par konkursa “Sakoptākais namīpašums Ogrē 2017” organizēšanu. Ziņo N.Sapožņikovs pulksten 9.10
1.3.   Par Ogres novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību. Ziņo L.Zīliņapulksten 9.15
1.4.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “ Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag.,Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.20
1.5.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Bērīši”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.20
1.6.   Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības ‘’Ranka’’ 58, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Mežalepulksten 9.25
1.7.   Par 18.07.2012. noslēgtā zemes nomas līguma pagarināšanu ar fizisku personu.Ziņo A.Mežalepulksten 9.25
1.8. Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Kooperators” 86, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Mežalepulksten 9.25
1.9.   Par zemes vienības iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Mežale pulksten 9.25
1.10.Par ūdenstorņa daļas iznomāšanu SIA “LinkIT” antenu sistēmas izvietošanai Ķeipenes pag., Ogres nov. Ziņo V.Sirsonis pulksten 9.30
1.11. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0759 Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo A.Ronis pulksten 9.35
1.12.Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības„Tumšais purvs”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo Dz.Žvīgurs pulksten 9.40
1.13.Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Skroderu ceļš ”Mazozolu pag., Ogres nov. iznomāšanu SIA “Kļavu mežs”. Ziņo Dz.Žvīgurs pulksten 9.40
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                                      A.Ceplītis
 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Komunālo un transporta jautājumu komitejas sēde
notiek 2017.gada 11.maijā pulksten 9.45
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
2.      Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1.   Par telpu nodošanu biedrībai “Attīstības un Inovāciju mācību centrs” bezatlīdzības lietošanā. Ziņo R.Rudzītis pulksten 9.45
2.2.   Par nedzīvojamo telpu nomu „Zālītēs”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.50
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                                         J.Laizāns
 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2017.gada 11.maijā pulksten 9.55
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1.   Par trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu skolēnu piedalīšanos Ogres novada pašvaldības sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas akcijā 2017.gada vasaras mēnešos. Ziņo S.Velberga pulksten 9.55
3.2.   Par Ogres novada sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Ziņo M.Volkova pulksten 10.00
3.3.   Par SIA „Rutare” iesniegumu par pašvaldības nodevas samazināšanu. Ziņo P.Špakovskis pulksten 10.05
3.4.   Par Ogres novada 2016.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes un Ogres novada pašvaldības konsolidētās 2016.gada bilances apstiprināšanu. Ziņo A.Ormane pulksten 10.10
3.5.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 10.15
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                                    A.Mangulis
 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
notiek 2017.gada 11.maijā pulksten 10.20
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
4.      Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.___/2017 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 19.maija iekšējos noteikumos Nr.9/2016 “Kārtība, kādā organizējama Ogres novadā deklarēto bērnu un jauniešu nodarbinātība vasaras brīvlaikā”” pieņemšanu. Ziņo R.Rudzītis pulksten 10.20
4.2.   Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 18.jūlija iekšējos noteikumos “Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas nolikums”” pieņemšanu. Ziņo E.Slise pulksten 10.25
4.3.   Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Grīvas prospektā 8-43, Ogrē, Ogres nov. Ziņo I.Vecziediņa pulksten 10.30
4.4.   Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Tīnūžu ielā 13-9, Ogrē, Ogres nov. Ziņo I.Vecziediņa pulksten 10.30
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                                         M.Siliņš
 

 

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai saistībā ar ārkārta situāciju Latvijā ievērojat pašizolāciju vai karantīnu?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski