Ogres novadnieka karte Pavasaris 2016 puķes

Ogres novada pašvaldības domes sēde 19.03.2020.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

19.03.2020 09:00

 
 
 
Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2020.gada 19.martā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
·          Sēdes informatīvā daļa
·          Nākamās komiteju sēdes 09.04.2020., domes sēde 16.04.2020.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 17.oktobra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 005 0222 nodošanu īpašumā Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā”. Ziņo V.Ancāns
1.2. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 18.jūlija lēmumā “Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7472 007 0086 nodošanu īpašumā Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā”. Ziņo Dz.Žvīgurs
1.3. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 18.jūlija lēmumā “Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 003 0224 nodošanu īpašumā Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā”. Ziņo V.Sirsonis
1.4. Par detālplānojuma “Detālplānojums zemes gabaliem “Rukši”, “Vepri”, “Troļļi” un “Vikingi”” grozījumu izstrādes uzsākšanu. Ziņo J.Duboks
1.5. Par dzīvojamās mājas Ausekļa prospektā 5A, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo R.Vītols
1.6. Par dzīvojamās mājas Lapu ielā 4, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo R.Vītols
1.7. Par dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 2, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo R.Vītols
1.8. Par dzīvojamās mājas Vidzemes iela 2, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols
1.9. Par dzīvojamās mājas Akmeņu iela 50, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols
1.10. Par dzīvojamās mājas Akmeņu iela 50A, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols
1.11. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 2018.gada 18.oktobra lēmumā “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām” izstrādes uzsākšanu” . Ziņo J.Duboks
1.12. Par reālservitūta - ceļa servitūta nodibināšanu nekustamajam īpašumam “Juceni”, Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo J.Siliņš
1.13.  Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. ____/2020 “Par neapbūvētu zemesgabalu (personiskām palīgsaimniecībām un sakņu (ģimenes) dārziem) iznomāšanas kārtību Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols
                                               
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.  Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga
2.2.  Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Rotaļu laukuma izveide Ogres novada Ķeipenes pagastā” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo A.Romanovska
2.3.  Par konkursa “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā” organizēšanu. Ziņo A.Romanovska
2.4.  Par valstij piederošo zemju un inženierbūvju pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā. Ziņo A.Romanovska
2.5.  Par zemes vienības “Māllēpes”, Madlienas pag., Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7468 002 0020) ierakstīšanu zemesgrāmatā.Ziņo J.Siliņš
2.6.  Par Ogres novada pašvaldības Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga 
2.7.  Par Ogres novada pašvaldības Ogres 1.vidusskolas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. Ziņo E.Kancāns
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.   Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr. ____/2020 “Grozījumi nolikumā “Taurupes pamatskolas nolikums”” apstiprināšanu. Ziņo R.Vītols
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra lēmumā “Par Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu jaunā redakcijā”. Ziņo E.Pārpucis
2.      Par Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. Ziņo R.Vītols
3.      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Brīvdabas skatuves būvniecība un Meņģeles pagasta Tautas nama laukuma labiekārtošana” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru”. Ziņo A.Romanovska
4.      Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr.50/2013 “Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā”” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                E.Helmanis

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai saistībā ar ārkārta situāciju Latvijā ievērojat pašizolāciju vai karantīnu?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski