Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

Rekonstruētas katlumājas Ogrē, Suntažos un Madlienā

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

28.06.2019 10:45

Ogres novadā ir noslēdzies vērienīgs projekts – rekonstruētas vairākas katlumājas. Par paveikto stāsta “MS Siltums” valdes loceklis Normunds Ševels.

 

-SIA “MS Siltums” tika dibināts 2013. gada 21. martā. 2014. gada 23. janvārī tika pieņemts lēmums par Ogres novada komunālo pakalpojumu iestādes “Abza” un Ogres novada pašvaldības aģentūras “Rosme” reorganizāciju, nododot SIA “MS Siltums” centralizētās siltumapgādes nodrošināšanas funkciju Madlienā un Suntažos. Ar ko tad nodarbojas SIA “MS Siltums”?
-SIA “MS Siltums” ir uzņēmums, kas nodarbojas ar siltumapgādi Ogres novada apdzīvotajās vietās Madlienā un Suntažos, bet kopš 2016. gada Ogres pilsētā nodrošina siltumenerģijas ražošanu no atjaunojamiem resursiem un siltumenerģijas piegādi Ogres pilsētas centrālajā daļā. Uzņēmuma mērķis ir siltumapgādes sistēmas sakārtošana visā Ogres novadā, lai būtu drošas, efektīvas centralizētās siltumapgādes sistēmas ar stabilu un nelielu siltumenerģijas tarifu. Uzņēmuma darbība vērsta uz to, lai cilvēki tiktu nodrošināti ar nepieciešamo siltumenerģiju, izmaksu ziņā padarot to pieejamu visiem sabiedrības locekļiem, vienlaikus attīstot un ieviešot optimālākās ražošanas metodes.
 
-Kas paveikts līdz šim?
-Šo sešu gadu laikā uzņēmums pierādījis sevi kā nopietnu siltumapgādes uzņēmumu. Līdz šim ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu un sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) īstenoti nozīmīgi siltumapgādes projekti, piesaistot 10,53 miljonus eiro, un saviem klientiem nodrošina siltumenerģijas tarifus, kas ir zemāki nekā līdzīgos siltumapgādes uzņēmumos Latvijā.
 
Par paveikto Madlienā. 2015. gadā tika īstenots siltumapgādes sistēmas modernizācijas projekts – modernizēti 11 no 32 esošajiem siltummezgliem, notika siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes paaugstināšana, rekonstruējot siltumtrases 2274 m garumā. Šī projekta izmaksas – 726 124 eiro, no ES fondiem saņemtais atbalsts – 236 000 eiro. Īstenojot šo projektu, siltumenerģijas pašizmaksas samazinājās par 13 %. Ir pabeigta siltumtrašu rekonstrukcija, līdz minimumam samazinot siltuma zudumus.
 
Par paveikto Suntažos. Izmantojot LIAA un Kohēzijas fonda finansējuma atbalstu, projekta “Suntažu siltumapgādes sistēmu energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros 2015. gadā tika īstenota divu atsevišķas siltumapgādes sistēmu savienošana, pie kopējiem ciematu katlumājas tīkliem pieslēdzot Suntažu internātskolu un četras daudzdzīvokļu mājas. Siltumtīklu rekonstrukcija notika 447 m garumā un jauna siltumtrašu posma izbūve 480 m garumā. Projekta izmaksas – 302 570 eiro. Rezultātā par 5,7 % samazinājās siltumenerģijas tarifs.
 
2015. gada augustā tika noslēgti divi līgumi ar LIAA par projekta “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres pilsētā” un “Savienojošā siltumtrašu posma izbūve, apvienojot pilsētas siltumapgādes sistēmu ar efektīvu biomasas staciju Ogres pilsētā”. Šo projektu īstenošanas rezultātā 2016. gadā tika uzbūvēta biomasas katlumāja Rietumu ielā 1, Ogrē. Katlumāja ar jaunizbūvētajiem siltumtīkliem tika savienota ar Ogres centrālās daļas centrālo siltumapgādes sistēmu. Katlumājas un savienojošo siltumtrašu būvniecības izmaksas – 5,9 miljoni eiro, no tiem 2,86 miljonus eiro sedza ES Kohēzijas fonds. Katlumāja strādā ar augstu efektivitāti un nodrošina 65 – 70 % Ogres pilsētai nepieciešamā siltuma ar atjaunojamo enerģiju, kuras ražošanā kā kurināmais tiek izmantota šķelda. 
 
-Ir noslēdzies vērienīgs projekts, kura ietvaros Ogrē, Madlienā un Suntažos ir rekonstruētas katlumājas. Kas ir paveikts šī projekta ietvaros?
-Ir veikta Madlienas katlumājas rekonstrukcija, uzstādot automātiskos katlus ar augstiem lietderības rādītājiem, kuru darbībai nav nepieciešams pastāvīgs maiņu personāls. Katlumāja ir iekārtota praktiski no jauna – jauns šķeldas apkures katls un jauns granulu apkures katls ar kopējo jaudu 1,8 MW. Jauda pietiks visām Madlienas mājām, neatkarīgi no tā, cik daudz vēlēsies pieslēgties centrālajai siltumapgādei. Granulu katls kalpos gadījumos, ja pietrūkst siltumenerģijas jauda ziemas periodā, kā kurināmā alternatīva, ja šķeldas katlu piemeklēs kāda tehniska kļūme, kā arī sezonas sākumā un beigās, kad šķeldas katls nevar pastrādāt mazās slodzes dēļ. Projekta izmaksas – 846 000 eiro, no tiem ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 285 000 eiro.
 
Jāpiebilst, ka Madliena ir izvēlēta kā bāzes vieta automatizētās kontroles sistēmas darbībai novada pagastos. Visas apkārtējās novada katlumājas atrodas gandrīz vienādā attālumā no Madlienas un dod iespēju tehniķim – operatoram vienādi operatīvi nokļūt jebkurā no tām, lai nepieciešamības gadījumā veiktu remontdarbus. Pagaidām šajā sistēmā ir Madlienas un Suntažu katlumāja.
 
Arī Suntažos ir veikta Suntažu katlumājas rekonstrukcija. Katlumājā ir uzstādīti divi jauni, efektīvi apkures katli – šķeldas un granulu. To kopējā jauda – 1,8 MW. Kā minēju, arī šajā katlumājā ir uzstādīta automatizētā kontroles sistēma, ir automatizēta šķeldas padeves sistēma. Projekta izmaksas 773 000 eiro, no tiem ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 244 000 eiro.
 
Katlumājā Ogrē, Rietumu ielā 1, jaunajā piebūvē ir uzstādīts papildu 4 MW šķeldas katls un dūmgāzu kondensators ar jaudu līdz 2,8 MW. Tas dos iespēju ar augstu efektivitāti ražot siltumenerģiju gan vasarā, gan ziemā, vajadzības gadījumā apkalpot praktiski visus Ogres pilsētas siltumenerģijas patērētājus, variēt ar nepieciešamajām slodzēm, darbinot katlus ar lielāku vai mazāku jaudu, taupot patērēto enerģiju un līdz minimumam samazinot dārgās dabasgāzes patēriņu, resursus siltumražošanā. Objektā ir uzstādīti arī elektrostatiskie dūmgāzu filtri ar mērķi samazināt putekļu izmešus, kas veidojas, šķeldai sadegot. Ir uzstādīta arī automatizētā kontroles sistēma, kas nozīmē, ka nav nepieciešams, lai katrā katlumājā dežurētu tehniķis, to visu var uzraudzīt viens vai divi cilvēki. Lai apkalpotu visas trīs katlumājas, to varēs izdarīt 6 līdz 7 cilvēki, turklāt pēc gada šie paši cilvēki varēs nodrošināt vēl divu katlumāju, Ķeipenē un Lauberē, uzraudzību.
 
Kas vēl būtiski – uz jaunajiem katliem Ogrē ir uzstādīti dūmgāzu ekonomaizeri. Veicot dūmgāzu kondensāciju, tie dod iespēju izmantot arī sadegšanas rezultātā radušos dūmgāzu siltumenerģiju. To var novadīt patērētājiem.
 
Visas katlumājas ir nodotas ekspluatācijā. Projekta kopējās izmaksas – 3,03 miljoni eiro, no kuriem ES Kohēzijas fondu līdzekļi – 973 000 eiro, pārējo finansējumu nodrošināja Luminor banka, projektēšanas izmaksas sedza “MS Siltums”.
 
-Kādi ir turpmākie plāni?
-Jā, projektu īstenošana nav beigusies! Šobrīd strādājam jau pie nākamajiem četriem projektiem. Projekta “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ķeipenes pagastā” un “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšanas Lauberes pagastā” ietvaros 2019. gada 10. aprīlī SIA “MS Siltums” mājaslapā tika izsludināts iepirkums “Divu biomasas katlumāju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un pārbūve: Ķeipenē, Ķeipenes pagastā, Ogres novadā, un Lauberē, Lauberes pagastā, Ogres novadā”. Ņemot vērā, ka 2019. gada 9. maijā pagarinājām piedāvājumu iesniegšanas termiņu, tas tika noteikts līdz 2019. gada 5. jūnijam. Šobrīd tiek izvērtēti piedāvājumi. Šo projektu ietvaros tiks rekonstruēta katlumāja Ķeipenē un Lauberē. Plānots, ka būvniecības darbi tiks uzsākti vasaras otrajā pusē vai rudenī, ņemot vērā, ka būvniecībā ir ļoti liels pieprasījums un lai būvniecības izmaksas nebūtu tik augstas. Darbi varētu tikt pabeigti nākamā gada martā.
 
Savukārt projekta “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres novada Lauberes pagastā” un “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres novada Meņģeles pagastā” ietvaros šobrīd noris projektēšanas darbi noslēgtā līguma ar SIA “DH Solutions” ietvaros. Darbus, lai nodrošinātu drošu siltumapgādi, plānots pabeigt līdz 2019. gada 30. septembrim. Plānots, ka šo projektu ietvaros tiks pilnībā rekonstruētas siltumtrases Lauberē un Meņģelē. Straujiem soļiem virzāmies uz priekšu.
 
Ja ir kādi jautājumi vai ierosinājumi, aicinu iedzīvotājus tos uzdot, rakstot man uz e-pasta adresi ms.siltums@ogresnovads.lv vai sūtot vēstuli uz adresi Pagastmāja, Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads, Latvija, LV – 5045.
 

 

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Jūnijs
1
2
3
5
8
9
10
15
24
25
27
29
30
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?