janvāris, baznīca janvāris, tilts

Dzīvojamo māju īpašnieki lemj par pārvaldīšanas tiesību nodošanu

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

21.11.2019 10:40

Ogrē un Ogresgala pagastā turpinās dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumu sakārtošana atbilstoši likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteiktajam.

 
Domes sēdē 21. novembrī, izskatot pašvaldībā reģistrētos iesniegumus, pieņēma lēmumu par četru daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu šo māju dzīvokļu īpašnieku izraudzītajam pārvaldniekam.
 
Viena no šim mājām ir “Lielkrasti” Ogresgala pagastā. Šīs mājas, kurā ir 12 dzīvokļi, dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē ir nolēmuši mājas pārvaldīšanu uzticēt pilnvarotai personai Zanei Olgai Preisai. Ar dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu ar Z. O. Preisu šī gada 14. septembrī ir noslēgts pārvaldīšanas līgums un apstiprināti pārvaldnieka uzdevumi, ietverot deleģējumu veikt nepieciešamās darbības, lai pārņemtu māju valdījumā no Ogres pašvaldības.
 
Pašvaldībā ir saņemts arī Ogrē reģistrētās SIA “Senču nami” valdes priekšsēdētājas Džemmas Ceplītes iesniegums ar lūgumu nodot šim uzņēmumam dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 13, Ogrē, pārvaldīšanas tiesības. Par šādu izvēli ir lēmuši šīs mājas dzīvokļu īpašnieki, noslēdzot mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu.
 
Savukārt dzīvojamo māju Mālkalnes prospektā 5 un 7 dzīvokļu īpašnieki nolēmuši savu namu pārvaldīšanu uzticēt Rīgā reģistrētajai SIA “Latvijas Namsaimnieks” – pašvaldībā ir saņemts šī uzņēmuma iesniegums ar attiecīgo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku sapulču protokoliem un pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumiem.
 
Pašvaldībā reģistrēts arī dzīvojamās mājas Brīvības ielā 115, Ogrē, dzīvokļu īpašnieku iesniegums par pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku izraudzītajam pārvaldniekam. Sēdē piedalījās šīs mājas pārstāvji, kuri pauda atšķirīgu viedokli, tāpēc jautājums tika izņemts no domes sēdes darba kārtības un tiks izskatīts kādā no nākamajām domes sēdēm.
 
Kā zināms, šobrīd, kamēr dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki nav pieņēmuši lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un noslēguši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma prasībām atbilstošu pārvaldīšanas līgumu, daudzdzīvokļu mājas apsaimnieko pašvaldības SIA “Ogres Namsaimnieks” kā Ogres novada pašvaldības norīkots pārvaldnieks, nodrošinot normatīvajos aktos noteikto pārvaldīšanas darbību veikšanu.
 
Pārvaldīšanas funkcijas var veikt gan fiziska persona, gan mājas iedzīvotāju dibināta biedrība, gan arī cita sabiedrība ar ierobežotu atbildību – izvēle ir pašas mājas dzīvokļu īpašnieku ziņā. 2018. gada nogalē un 2019. gadā SIA “Ogres Namsaimnieks” kopā ar Ogres novada pašvaldību rīkoja informatīvu kampaņu, kuras ietvaros iepazīstināja iedzīvotājus ar pārvaldīšanas procesa specifiku, dzīvokļu īpašnieku tiesībām un pienākumiem. Skaidrojošās kampaņas rezultātā atsevišķas mājas jau ir noslēgušas līgumu ar pārvaldnieku un dome ir pieņēmusi lēmumus pa šo māju nodošanu dzīvokļu īpašnieku izraudzītajam pārvaldniekam.
 
Līdz šim SIA “Ogres Namsaimnieks” ir darbojies tikai kā pašvaldības norīkotais pārvaldnieks jeb pārvaldnieks uz Privatizācijas likuma pamata, nevis dzīvokļu īpašnieku izraudzītais. SIA “Ogres Namsaimnieks” turpina apsaimniekot daudzas dzīvojamās mājas - līdz brīdim, kad dzīvokļa īpašnieki būs izlēmuši, kam uzticēt savas mājas pārvaldīšanas tiesības.
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis pozitīvi vērtē šobrīd notiekošo procesu saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu šo māju dzīvokļu īpašnieku izraudzītajam pārvaldniekam, atkārtoti uzsverot, ka jebkurā jomā, arī namu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, ir nepieciešama konkurence, jo tādējādi uzlabosies pakalpojuma kvalitāte.

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Marts
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?