Ziemassvētku rotājumi, Brīvības iela Ziemassvētku rotājumi, Brīvības iela

Ziņas, jaunumi

Domes priekšsēdētājam atļauj savienot amatus

Ogres novada pašvaldības domes sēdē šī gada 21. martā, izskatot Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa iesniegumu, dome nolēma atļaut E. Helmanim domes priekšsēdētāja amatu savienot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Administratīvi teritoriālās reformas konsultatīvās padomes locekļa amatu un Zemkopības ministrijas Ministra biroja ministra padomnieka amatu. Lasīt vairāk

28.03.2019 10:54

Biedrības un pašvaldība piedalās “Zied zeme” projektu konkursos

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 21. martā deputāti lēma par atbalstu dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” (turpmāk “Zied zeme”) izsludinātajos projektu konkursos. Lasīt vairāk

27.03.2019 15:52

Pašvaldība aktualizē jautājumu par diennakts aptiekas atjaunošanu Ogrē

Ogres novada pašvaldība ir nolēmusi risināt jautājumu par iespēju atjaunot diennakts aptieku Ogres pilsētā. Lasīt vairāk

27.03.2019 11:10

Par mājas Akmeņu ielā 50 zemes gabala pārskatīšanu

Ogres novada pašvaldības dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisija saņēmusi dzīvojamās mājas Akmeņu ielā 50, Ogrē, Ogres nov., dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas iesniegumu ar lūgumu pārskatīt dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamos zemes gabalu, samazinot to. Lasīt vairāk

26.03.2019 15:30

Paziņojums par dzīvojamās mājas Akmeņu ielā 50B zemes gabala pārskatīšanu

Ogres novada pašvaldības dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisija saņēmusi dzīvojamās mājas Akmeņu ielā 50B, Ogrē, Ogres nov. dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas iesniegumu ar lūgumu pārskatīt dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu, palielinot to. Lasīt vairāk

26.03.2019 13:39

Ogres novada vēlēšanu komisijas paziņojums par kandidātu pieteikšanu darbam Ogres novada vēlēšanu iecirkņos Eiropas Parlamenta vēlēšanās

2019. gada 25. maijā Latvijā notiks kārtējās Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas. Gatavojoties vēlēšanām, Ogres novada vēlēšanu komisija izsludina kandidātu pieteikšanu darbam Ogres novada vēlēšanu iecirkņos. Lasīt vairāk

23.07.2018 15:05

Atsāksies kāpņu pārbūves darbi pie Ogres novada pašvaldības ēkas

Nākamajā nedēļā atsāksies kāpņu pārbūves darbi pie Ogres novada pašvaldības ēkas, Brīvības ielā 33. Ogrē. Lasīt vairāk

22.03.2019 12:08

Apstiprināti saistošie noteikumi par kapsētu uzturēšanu novadā

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 21. martā deputāti apstiprināja saistošos noteikumus “Ogres novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”. Lasīt vairāk

22.03.2019 08:31

Par paaugstināto NĪN likmi varēs saņemt nodokļa atlaidi

Ogres novada pašvaldības domes sēdē šodien tika apstiprināti saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, lai būtu iespēja samazināt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķinu par mājokli, kurā līdz 2019.gada 1.janvāra plkst. 00:00 dzīvesvietu nebija deklarējusi neviena persona, bet personas veikušas deklarēšanos mājoklī pēc 2019.gada 1.janvāra. Lasīt vairāk

21.03.2019 11:23

Pēc labi padarīta darba projektu īstenotāji tiekas Madlienā

Sestdien, 16. martā Madlienas pagasta Kultūras namā pulcējās darbīgi un radoši cilvēki no visas Latvijas, lai pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” (SDL) rīkotā ikgadējā noslēguma pasākumā kopīgi atskatītos uz labākajiem 2018. gadā īstenotajiem iedzīvotāju iniciatīvu projektiem. Lasīt vairāk

20.03.2019 09:05

E. Helmanis: Tikšanās ar satiksmes ministru vieš cerības par izpratni

Viena no prioritātēm Ogres novada pašvaldības vadības darbā ir sakārtot ceļu infrastruktūru novadā. Novada pašvaldība izmanto investīciju fondu līdzekļus, lai sakārtotu pašvaldības ceļus pagastos, kā arī veiksmīgi sadarbojas ar Satiksmes ministriju, lai tiktu sakārtoti valsts ceļi. Lasīt vairāk

14.03.2019 10:04

Digitālā strūklaka Ogrē saņem Latvijas Būvniecības gada balvu

Konkursam “Latvijas Būvniecības gada balva 2018” šogad 10 nominācijās tika iesniegti 144 pieteikumi – būves un objekti, kuri nodoti ekspluatācijā 2018. gadā gan Latvijā, gan ārzemēs un tapuši par pašvaldību, valsts un privāto investoru finansējumu. Lasīt vairāk

11.03.2019 11:10

Pašvaldība pakāpeniski atteiksies no Swedbank pakalpojumiem LABOTS

Ogres novada pašvaldība ir nolēmusi pakāpeniski atteikties no Swedbank sniegtajiem pakalpojumiem. Lasīt vairāk

12.03.2019 10:39

Sabiedriskās tualetes regulāri tiek demolētas

Pagājušajā gadā Ogres centrā tika uzbūvēta un sāka darboties sabiedriskā tualete. Publiskā tualete ar saimniecības telpām izbūvēta, veicot Brīvības ielas skvēra pārbūves 3. kārtas darbus. Ēkas platība ir 72 kvadrātmetri, tajā atrodas labierīcības, arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī slēgta šķiroto atkritumu konteineru novietne un saimniecības telpa dārza inventāra glabāšanai. Lasīt vairāk

05.03.2019 11:38

Izsludina iepirkumu jaunās skolas un sporta ēkas būvniecībai

Izsludināts iepirkums jaunās skolas un sporta ēkas projektēšanai un būvniecībai Ogrē Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/008 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” ietvaros. Lasīt vairāk

05.03.2019 11:24

Izskatīti jautājumi par Zilo kalnu turpmāko attīstību

Šodien, 4. martā, Ogres novada pašvaldībā notika Ogres un Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” (turpmāk aģentūra) Uzraudzības padomes sēde. Lasīt vairāk

04.03.2019 16:58

Ogrē notika semināri par atbalstu daudzdzīvokļu māju atjaunošanai

28. februārī Ogrē norisinājās trīs informatīvie semināri par ES fondu atbalsta saņemšanu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai, aktualitātēm būvniecības normatīvajā regulējumā un kvalitatīva būvniecības procesa nodrošināšanu, ko organizēja Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju Altum un Būvniecības valsts kontroles biroju organizēja trīs seminārus. Lasīt vairāk

01.03.2019 10:29

4. martā notiks aģentūras “Zilie kalni” Uzraudzības padomes sēde

Pirmdien, 4.martā, notiks Ogres un Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” Uzraudzības padomes kārtējā sēde. Lasīt vairāk

01.03.2019 09:04

Dienesti ir gatavi rīcībai plūdu situācijā

Vakar, 26. februārī, Ogres novada pašvaldībā Civilās aizsardzības komisija pulcēja operatīvo dienestu pārstāvjus, lai pārrunātu gatavību rīcībai plūdu situācijā. Lasīt vairāk

27.02.2019 08:49

Izsludināts iepirkums būvdarbiem degradētajā teritorijā Pārogrē

2019. gada 25. februārī tika izsludināts projektā “Degradētās teritorijas Pārogres industriālajā parkā revitalizācija” paredzētās elektronisko sistēmu ražošanas ēkas būvniecības iepirkums – atklāts konkurss - ONP 2019/8, nosakot paredzamo līgumcenu 5 500 000 EUR apmērā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 28. marts plkst. 10.00. Lasīt vairāk

26.02.2019 15:28

Kultūras mantojuma saglabāšanas projekta partneri tiekas Koknesē

Šī gada 19.februārī Koknesē uz vadības un kontroles darba grupas sēdi pulcējas projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” partneri. Sēdes dalībniekus uzņēma Kokneses novada dome jaunajās Tūrisma centra telpās. Lasīt vairāk

22.02.2019 11:04

Pašvaldības iestādes var iegūt finansējumu dažādām aktivitātēm

Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde aicina Ogres novada pašvaldības iestādes līdz 20. martam pieteikties konkursā par finanšu līdzekļu iegūšanu papildus aktivitāšu veikšanai. Lasīt vairāk

22.02.2019 10:20

Pašvaldība pakāpeniski pāries uz auto nomu nevis iegādi

Vakar, 21. februārī,  Ogres novada pašvaldības domes sēdē tika izskatīts jautājums, vai turpmāk pašvaldības funkciju nodrošināšanai būtu lietderīgāk automašīnas iegādāties vai nomāt. Lasīt vairāk

22.02.2019 08:59

Plūdu kontrole nodrošina instrumentus tīrākai Baltijas jūrai

Ogres novada pašvaldība īsteno INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projektu „NOAH” kopā ar 17 citiem Baltijas jūras reģiona partneriem (no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas, Polijas, Vācijas un Somijas) un projekta vadošo partneri Tallinas Tehnoloģiju universitāti. Lasīt vairāk

21.02.2019 09:44
1 .. 2 .. 3 .. 4 .. 5 .. 6 .. 7 .. 8 .. 9 .. 10 ..
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 19.12.2019.

Tuvākie notikumi

Decembris
3
11
19
24
Janvāris
1
2
7
15
17
21
22
28
31
Februāris
4
7
11
12
18
19
25
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai esat informēts par Ugunsdrošības noteikumu prasībām, ka no 2020. gada 1.janvāra visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) ir jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsBūvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski

Ogre - iespēju novads


Ogres novads ir plašu iespēju novads – ar labi attīstītu infrastruktūru, daudziem priekšnoteikumiem veiksmīgas uzņēmējdarbības un visas pilsētas attīstībai.

Ogre ir pievilcīga vieta dzīvošanai – tuvu dabai un arī no lielpilsētas Rīgas atrodas netālu. Veidojusies kā vasarnīcu un atpūtas vieta, Ogre šobrīd iegūst rūpnieciskas pilsētas vaibstus.

Mūsu mājaslapā Jūs atradīsit izsmeļošu informāciju par Ogres novadu - par tā vēsturi un attīstību. Šeit ikvienam pieejami novada attīstības plānošanas dokumenti, kā arī atspoguļoti jaunākie notikumi.
Atradīsit informāciju par novada dabas skaistumu un tūrisma iespējām un izglītības iestādēm, kā arī uzņēmumiem. Šeit ir iespēja iepazīties ar pašvaldības darbu, uzzināt visu nepieciešamo kontaktinformāciju un daudz ko citu.

                                                                                          Laipni aicināti Ogres novadā!