Ogres novadnieka karte Marts_2016_upe

Par lokālplānojuma saistošo noteikumu stāšanos spēkā

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

27.10.2015 16:33

 
Ogres novada domes sēdē 2015.gada 15.oktobrī ar domes lēmumu (protokols Nr.17, 33.§,) apstiprināta lokālplānojuma redakcija Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, un pieņemti saistošie noteikumi Nr.15/2015 „Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”. Lokālplānojumu pēc nekustamo īpašumu īpašnieku pasūtījuma izstrādāja SIA “Arhitekta Edgara Bērziņa birojs”.
 
Lokālplānojuma ietvaros tika mainīts teritorijas zonējums zemes vienībām Rīgas ielā 5, 5A; 7 un 7A, pārveidojot tās no blīvas savrupmāju apbūves teritorijas par publiskās apbūves teritorijām, kā arī lokālplānojuma teritorijā paredzēta jaunas ielas izveide un nedaudz paplašināts Ziedu ielas posms, paredzot jauna gājēju trotuāra izbūvi.
 
Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā tika izteikts viedoklis, ka lokālplānojuma realizācijas rezultātā palielināsies satiksmes intensitāte Kalna prospekta – Rīgas ielas krustojumā, kas apgrūtinās iespēju šķērsot krustojumu un radīs problēmas Ziedu ielas un Rīgas ielas iedzīvotājiem. Lai risinātu šo problēmu, pēc pašvaldības lūguma lokālplānojuma iniciatori izstrādāja vairākus krustojuma pārbūves variantus un veica šī satiksmes mezgla ceļu satiksmes drošības auditu. Izvērtējot visu iesniegto informāciju, domes Transporta un komunālo jautājumu komiteja vienojās ar lokālplānojuma iniciatoriem par piemērotāko krustojuma pārbūves variantu, paredzot Kalna prospekta paplašināšanu un krustojuma ar Rīgas ielu aprīkošanu ar luksoforiem, kā arī jaunu gājēju celiņu izbūvi. Vienlaikus ar lokālplānojuma apstiprināšanu pašvaldībā ir noslēgts līgums starp Ogres novada pašvaldību un lokālplānojuma iniciatoriem par Kalna prospekta un Rīgas ielas krustojuma pārbūvi, kas tiks veikta par privātiem līdzekļiem līdz 2016.gada nogalei.
 
Lokālplānojuma saistošie noteikumi stājušies spēkā 27.10.21015. pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Divu mēnešu laikā par šiem pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem ir iespējams iesniegt motivētu sūdzību Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Pēc šī termiņa beigām ministrija izvērtē pieņemtos saistošos noteikumus un sūdzības, ja tādas ir, un mēneša laikā sniedz pašvaldībai savu atzinumu. Pozitīva atzinuma gadījumā saistošie noteikumi ir piemērojami praksē. Ar dienu, kad lokālplānojums ir piemērojams, spēku zaudē 2013.gada 19.decembrī apstiprinātais detālplānojums nekustamajā īpašumā Kalna prospektā 2A, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7401 001 0671, Ogrē, Ogres novadā.

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
17
18
23
24
26
27
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piekrītat, ka Operetes teātris varētu atrasties Ogrē?

Vairāk informācijas ŠEIT.

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski