Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti > Saistošie noteikumi > Izglītība

SPĒKĀ ESOŠĀ REDAKCIJA
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
4/2019
Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas
19.06.2019. Saistošie noteikumi
15/2016 Par ēdināšanas pabalstu 26.10.2016.
Spēkā esošā redakcija
Paskaidrojuma raksts
12/2016 Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam 28.09.2016.
Spēkā esošā redakcija
Pielikums nr. 1
Pielikums nr. 2
Pielikums nr. 3
34/2014
Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē
Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs
01.02.2015. Spēkā esošā redakcija
13/2014 Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei 01.04.2014.
Spēkā esošā redakcija
Ogres novada pirmsskolas izglītības iestāžu izmaksu aprēķins vienam audzēknim 2017. gadā
3/2014 Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma 12.03.2014 Noteikumi nav spēkā
31/2012 Mācību maksas noteikšanas un samaksas kārtība un atvieglojumi Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
01.01.2013. Spēkā esošā redakcija
21/2011 Pašvaldības galvojuma sniegšanas kārtība Ogres novada maznodrošinātajiem studentiem 26.10.2011. Spēkā esošā redakcija
13/2010 Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība 05.03.2010. Spēkā esošā redakcija

GROZĪJUMI
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments
3/2019
Grozījums Ogres novada pašvaldības 2016.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.12/2016 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam”
27.03.2019. Grozījumi
17/2017 Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.15/2016 “Par ēdināšanas pabalstu” 1.01.2018.
Grozījumi
Pielikums
06/2016

Grozījumi 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.13/2014 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”

13.04.2016. Grozījumi
02/2016

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”

09.03.2016. Grozījumi
34/2014
Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs
01.02.2015. Grozījumi
13/2014
Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei
01.04.2014. Grozījumi