Ziemassvētku rotājumi, Brīvības iela Ziemassvētku rotājumi, Brīvības iela

Saistošo noteikumu „Pašvaldības aģentūras “Mālkalne” siltumenerģijas cenrādis 2015./2016. gada apkures sezonai” projekts

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

18.08.2014 14:23

 

 
Saistošo noteikumu projekta „Pašvaldības aģentūras “Mālkalne” siltumenerģijas cenrādis 2015./2016. gada apkures sezonai” paskaidrojuma raksts
 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Šo noteikumu pieņemšanas nepieciešamību nosaka Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturtā daļa (aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi apstiprina ar saistošajiem noteikumiem).
Noteikumi nosaka pašvaldības aģentūras „Mālkalne” siltumenerģijas cenrādi 2015./2016. gada apkures sezonai
To pieņemšanas nepieciešamība saistīta ar to, lai PA „Mālkalne” varētu plānot savu budžetu 2015. gadam.
2. Īss projekta satura izklāsts
Noteikumi paredz    pašvaldības aģentūras „Mālkalne”  siltumenerģijas cenrādi 2015./2016. gada apkures sezonai (no 01.05.2015. līdz 30.04.2016.)

 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmēs: ne jaunas institūcijas, ne jaunas darba vietas netiks veidotas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā neietekmēs. PA „Mālkalne” izmaksas apkurei, salīdzinot ar iepriekšējo periodu būtiski nemainās.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Privātpersonas saistošo noteikumu piemērošanā var griezties Ogres novada pašvaldības aģentūrā „Mālkalne”.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas, cenrādi izskata Ogres novada pašvaldības tarifu komisija un iesniedz apstiprināšanai domē.

 

 

 

Saistošo noteikumu projekts  
Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” siltumenerģijas cenrādis
2015./2016. gada apkures sezonai
 
 
Izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu
 un Publisko aģentūru likuma 17.panta ceturto daļu
 
 
 
1.          Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - noteikumi) nosaka pašvaldības aģentūras „Mālkalne” siltumenerģijas  cenrādi Ogres novada Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā 2015./2016 gada apkures sezonā (no 01.05.2015. līdz 30.04.2016.).
 
 
2.       Siltumenerģijas ražošanas, pārvades un tirdzniecības cenrādis no pašvaldības aģentūras „Mālkalne” katlu mājām ir:
2.1.    pastāvīgā maksa pēc pieprasītās siltuma jaudas pašvaldības aģentūras „Mālkalne” apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu mājās mēnesi par 1 m2 visu gadu 0.10 euro (bez PVN), (pielikums Nr.1 uz vienas lapas, pielikums Nr.2 uz trīs lapām)
2.2.    pastāvīgā maksa pēc pieprasītās siltuma jaudas daudzdzīvokļu mājām, kuras neapsaimnieko pašvaldības aģentūra „Mālkalne” saskaņā ar pielikumu Nr.2, maksājot 1/12 daļu katru mēnesi no gada summas (bez PVN), (pielikums Nr.3 uz vienas lapas)
2.3.    pastāvīgā maksa pēc pieprasītās siltuma jaudas privātmājām saskaņā ar pielikumu Nr 4, maksājot 1/12 daļu katru mēnesi no gada summas (bez PVN), (pielikums Nr.4 uz vienas lapas)
2.4.    pastāvīgā maksa pēc pieprasītās siltuma jaudas juridiskām personām saskaņā ar pielikumu Nr.5, maksājot 1/12 daļu katru mēnesi no gada summas (bez PVN), (pielikums Nr.5 uz vienas lapas)
2.5.    pastāvīgā maksa pēc pieprasītās siltuma jaudas pašvaldībās ēkām saskaņā ar pielikumu Nr.6, maksājot 1/12 daļu katru mēnesi no gada summas (bez PVN), pielikums Nr.6 uz vienas lapas)
2.6.    siltumenerģijas gala cenrāža siltumenerģijas komponente un kopējais cenrādis atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas 2015./2016. gada apkures sezonai (pēc siltumskaitītāja rādījumiem), (pielikums Nr.7 uz divām lapām)
                       
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ogres novada pašvaldības laikrakstā „Ogrēnietis”.
 


 

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Decembris
3
9
11
19
24
27
Janvāris
1
2
7
15
17
21
22
28
31
Februāris
4
7
11
12
18
19
25
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai esat informēts par Ugunsdrošības noteikumu prasībām līdz 2020. gada 1.janvārī visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) ir jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsBūvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski