Ziemassvētku rotājumi, Brīvības iela Ziemassvētku rotājumi, Brīvības iela

Saistošo noteikumu "Grozījumi 2014. gada 13. novembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2014 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” nolikums” projekts

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

09.03.2015 17:16

Saistošo noteikumu projekta
"Grozījumi 2014. gada 13. novembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2014 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” nolikums” paskaidrojuma raksts
 

  

Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Grozījumus nepieciešams veikt sakarā ar Ogres novada pašvaldības deleģētajām papildu funkcijām Ogres novada pašvaldības aģentūrai „Ogres namsaimnieks”.  
2. Īss projekta satura izklāsts
Grozījumi papildina Aģentūras funkcijas, nosakot Aģentūrai pienākumu Ogres novada pašvaldības piešķirtā finansējuma ietvaros nodrošināt: 1) pašvaldības ielu grāvju ierīkošanu un tīrīšanu Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā; 2) Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta ielu un pagalmu apgaismojuma uzturēšanu un remontdarbus; 3) nodrošināt pašvaldības ielu, ceļu, stāvlaukumu un trotuāru uzturēšanu, un remontdarbus Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā, lauku ceļu uzturēšanu Ogresgala pagastā; 4) apkopot informāciju par Ogres pilsētas ielām un tiltiem un pagastu ceļiem un tiltiem un iesniegt to Ogres novada pašvaldības centrālajā administrācijā. Ar grozījumiem ir precizēts aģentūras pienākums vadīt un realizēt pašvaldības, valsts un starptautiskos projektus un programmas, nosakot, ka šie projekti un programmas jāvada un jārealizē tikai saistībā ar Aģentūras valdījumā nodoto Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanu. No Aģentūras funkcijām izslēgta reģistratūras maksas pakalpojumu nodrošināšana ārstu praksēm, kas darbojas Aģentūras telpās Ogrē, Meža prospektā 9, nodrošināšana, jo Aģentūra šādu funkciju neveic.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu pieņemšana pašvaldības budžetu nepalielinās. Noteikumu izpilde tiks nodrošināta apstiprinātā pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” budžeta ietvaros. Papildu budžeta izdevumi nav nepieciešami.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā pašvaldības aģentūrā "Ogres namsaimnieks".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav veiktas.

 

 

Saistošo noteikumu projekts
 
 
GROZĪJUMI
2014. gada 13. novembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2014 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” nolikums”
 
Izdoti saskaņā ar
 likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu un 16. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2008. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 606 „Noteikumi par darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu
līdz 2000” 4. pielikuma 37. punktu
 
     
Izdarīt Ogres novada pašvaldības 2014. gada 13. novembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2014 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” nolikums” šādus grozījumus:
 
1. Izteikt 11.14. apakšpunktu šādā redakcijā:
„11.14.vada un realizē pašvaldības, valsts un starptautiskus projektus un programmas, kas saistītas ar Aģentūras valdījumā nodotā Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanu.”
 
2. Papildināt noteikumus ar 11.16.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
„11.16.1 nodrošina pašvaldības ielu grāvju ierīkošanu un tīrīšanu Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā Ogres novada pašvaldības piešķirtā finansējuma ietvaros.”
 
3.  Papildināt noteikumus ar 11.16.2 apakšpunktu šādā redakcijā:
„11.16.2 nodrošina Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta ielu un pagalmu apgaismojuma uzturēšanu un remontdarbus Ogres novada pašvaldības piešķirtā finansējuma ietvaros.”
 
4.  Papildināt noteikumus ar 11.16.3 apakšpunktu šādā redakcijā:
„11.16.3 apkopo informāciju par Ogres pilsētas ielām un tiltiem un pagastu ceļiem un tiltiem un iesniedz to Ogres novada pašvaldības centrālajā administrācijā”
5. Izteikt 11.19. apakšpunktu šādā redakcijā:
„11.19.nodrošina pašvaldības ielu, ceļu, stāvlaukumu un trotuāru uzturēšanu, un remontdarbus Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā, lauku ceļu uzturēšanu Ogresgala pagastā Ogres novada pašvaldības piešķirtā finansējuma ietvaros.”
 
6. Svītrot 11.23. apakšpunktu.
 
 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 19.12.2019.

Tuvākie notikumi

Decembris
3
11
19
24
Janvāris
1
2
7
15
17
21
22
28
31
Februāris
4
7
11
12
18
19
25
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai esat informēts par Ugunsdrošības noteikumu prasībām, ka no 2020. gada 1.janvāra visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) ir jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsBūvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski