Ziemassvētku rotājumi, Brīvības iela Ziemassvētku rotājumi, Brīvības iela

Saistošo noteikumu “Grozījumi 15.07.2010 saistošajos noteikumos Nr.30/2010 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” projekts

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

12.06.2012 08:47

 

Saistošo noteikumu  “Grozījumi 15.07.2010 saistošajos noteikumos Nr.30/2010 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
paskaidrojuma raksts
 
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
      Grozījumi ierosināti pēc sociālo māju (dzīvokļu) komisijas priekšlikuma, to pieņemšanas nepieciešamība saistīta ar nepieciešamību racionālāk un taisnīgāk izlietot pašvaldības sociālā budžeta līdzekļus:
1) ievērot vienlīdzības principu, saskaņā ar  16.02.2012. saistošo noteikumu Nr.6/2012 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem” 17.punktu piešķirot dzīvokļa pabalstus un saskaņā ar 15.07.2010. saistošo noteikumu Nr.30/2010 „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 74.punktu piešķirot sociālo dzīvokļu īrniekiem īres un komunālo maksājumu atlaides;
2) nodrošināt ar augstāk minēto palīdzību lielāku iedzīvotāju skaitu (samazinot vienai ģimenei (personai) sniegto atlaižu apmēru).
2. Īss projekta satura izklāsts
Noteikumi paredz samazināt īres un komunālo maksājumu atlaides sociālo dzīvokļu īrniekiem (74.1.-74.4.punkti).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Pašvaldības budžetu varētu ietekmēt pozitīvi - racionālāk un taisnīgāk tiktu izlietoti pašvaldības sociālā budžeta līdzekļi.
 Skaitliskus aprēķinus sagatavot nav iespējams, jo nav iespējams prognozēt, cik personām īres un komunālo maksājumu atlaižu apmērs vienas personu kategorijas ietvaros varētu tikt noteikts zemāks nekā maksimāli paredzētais.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Privātpersona saistošo noteikumu piemērošanā var griezties Ogres novada pašvaldības sociālo māju (dzīvokļu) komisijā vai attiecīgā pagasta pārvaldē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas, jo grozījumi nepasliktina pakalpojumu saņemšanu pašvaldībā.
 
 
 
 
GROZĪJUMI 15.07.2010. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.30/2010
“ KĀRTĪBA, KĀDĀ OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA SNIEDZ PALĪDZĪBU DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ”
 
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu,
7.panta sesto daļu, 9.panta pirmās daļas 4.punktu,
14.panta pirmās daļas 6.punktu, 14.panta septīto daļu,15.pantu,
17.panta pirmo daļu, 24.panta pirmo daļu,26.panta pirmo daļu,
27.panta otro daļu,
un likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām mājām” 6.pantu, 7.pantu, 8.pantu,
9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu
 
 
Izdarīt 15.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.30/2010 „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (Ogres novada pašvaldības laikraksts „Ogrēnietis”, 2010, Nr.18; 2011, Nr.10) šādus grozījumus - izteikt 74.punktu šādā redakcijā:
„74.   Izīrējot sociālos dzīvokļus, noteikumu 8.2.1. un 8.2.2.punktos minētās institūcijas lēmumos nosaka arī īres un komunālo maksājumu atlaides, kuras apmaksā no pašvaldības sociālajā budžetā attiecīgajam administratīvajam dalījumam (pilsētai vai pagastam) paredzētajiem līdzekļiem, šādā apmērā:
74.1.   trūcīgām, maznodrošinātām vai mazaizsargātām ģimenēm par īri – no 70%;
74.2.   trūcīgām ģimenēm par komunālajiem maksājumiem – 40%;
74.3.   atsevišķi dzīvojošām trūcīgām personām, atsevišķi dzīvojošām maznodrošinātām personām vai maznodrošinātām ģimenēm par komunālajiem maksājumiem – 30%;
74.4.   mazaizsargātām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kurām ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 115% no maznodrošinātas ģimenes ienākumiem uz vienu personu par komunālajiem maksājumiem – 20%.
 
 
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ogres novada pašvaldības laikrakstā “Ogrēnietis”
   
 
Domes priekšsēdētājs                                                                   E.Bartkevičs

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 23.01.2020.

Tuvākie notikumi

Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Februāris
3
4
10
11
13
17
19
23
24
25
26
27
28
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai atbalstāt Administratīvi teritoriālo reformu (ATR), izveidojot lielākas pašvaldības?

Saeima plāno īstenot Administratīvi teritoriālo reformu (ATR), izveidojot lielākas pašvaldības. ATR rezultātā ir paredzēts izveidot Ogres novadu kādreizējā Ogres rajona robežās, apvienojot Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadus vienotā administratīvajā teritorijā un Ogri nosakot par jaunā novada centru.

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski