Ziemassvētku rotājumi, Brīvības iela Ziemassvētku rotājumi, Brīvības iela

Saistošo noteikumu "Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” maksas pakalpojumu cenrādis" projekts

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

12.06.2012 08:39

 

 Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu “Pašvaldības aģentūras “Mālkalne” maksas pakalpojumu cenrādis” paskaidrojuma raksts

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
     Noteikumu pieņemšana saistīta ar nepieciešamību  Ogres novada PA „Mālkalne” precizēt sniedzamos maksas pakalpojumus.
2. Īss projekta satura izklāsts
 
Noteikumi paredz tikai ar PA „Mālkalne” pamatdarbību sasitītus pakalpojumus.
 
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmēs: ne jaunas institūcijas, ne jaunas darba vietas netiks veidotas.
 
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā būtiski neietekmēs.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
     Privātpersona saistošo noteikumu piemērošanā var griezties Ogres novada pašvaldības aģentūrā „Mālkalne”.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.  
 

 
 

Saistošie noteikumi
Ogrē
  
Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” maksas pakalpojumu cenrādis
 
Izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu
 un Publisko aģentūru likuma 17.panta ceturto daļu
 
1.          Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - noteikumi) nosaka pašvaldības aģentūras „Mālkalne” maksas pakalpojumus.
2.          Ogres novada PA „Mālkalne” maksas pakalpojumi ir:
2.1.    Sadzīves šķidro atkritumu savākšana un nogādāšana līdz attīrīšanas stacijai (pielikums Nr.1 uz  vienas lapas);
2.2.    Maksa par apkures sistēmas sagatavotā ūdens izlaišanu un uzpildīšanu mainot sildķermeni (pielikums Nr.2 uz vienas lapas);
2.3.    Maksa par karstā ūdens izlaišanu un uzpildīšanu mainot dvieļu žāvētāju (pielikums Nr.3 uz vienas lapas);
2.4.    Maksa par pakalpojumiem dzīvnieku patversmē (pielikums Nr.4 uz vienas lapas);
2.5.    Maksa par autostāvvietas nomu (pielikums Nr.5 uz vienas lapas);
2.6.    Nomas maksa PA „Mālkalne” apsaimniekošanā nodotajā īpašumā (pielikums Nr.6 uz vienas lapas);
3.       Noteikt, ka ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē saistošie noteikumi Nr.4/2011 „Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” maksas pakalpojumi” (apstiprināti ar domes 17.02.2011. lēmumu (protokols Nr.3; 1.§)).
 
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ogres novada pašvaldības laikrakstā “Ogrēnietis”.

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 23.01.2020.

Tuvākie notikumi

Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Februāris
3
4
10
11
13
17
19
23
24
25
26
27
28
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai atbalstāt Administratīvi teritoriālo reformu (ATR), izveidojot lielākas pašvaldības?

Saeima plāno īstenot Administratīvi teritoriālo reformu (ATR), izveidojot lielākas pašvaldības. ATR rezultātā ir paredzēts izveidot Ogres novadu kādreizējā Ogres rajona robežās, apvienojot Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadus vienotā administratīvajā teritorijā un Ogri nosakot par jaunā novada centru.

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski