Ziemassvētku rotājumi, Brīvības iela Ziemassvētku rotājumi, Brīvības iela

Saistošo noteikumu “PAR ĒKU UN DZĪVOKĻU NUMERĀCIJAS, IELU NOSAUKUMU ZĪMJU IZVIETOŠANAS KĀRTĪBU OGRES NOVADĀ” projekts

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

16.12.2011 09:33

 

Saistošo noteikumu “PAR ĒKU UN DZĪVOKĻU NUMERĀCIJAS, IELU NOSAUKUMU ZĪMJU IZVIETOŠANAS KĀRTĪBU OGRES NOVADĀ”
 
paskaidrojuma raksts

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
      Noteikumu pieņemšanas nepieciešamība saistīta ar faktu, ka ir izveidots Ogres novads, kas aptver jaunu administratīvo teritoriju. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai izveidotu vienotu kārtību Ogres novadā par ēku un dzīvokļu numerācijas, ielu nosaukumu zīmju izvietošanu, kā arī nodrošinātu operatīvo dienestu netraucētu darbību un vides pieejamību iedzīvotājiem.
 
2. Īss projekta satura izklāsts
      Noteikumi nosaka kārtību kādā izvieto ēku numerācijas zīmes, ielu un laukumu nosaukumu zīmes Ogres novadā.
 
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmēs. Jaunie saistošie noteikumi nerada jaunus pienākumus pašvaldībai.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Privātpersona saistošo noteikumu piemērošanā var griezties ar iesniegumu Ogres novada pašvaldībā
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
 

PROJEKTS
 
PAR ĒKU UN DZĪVOKĻU NUMERĀCIJAS, IELU NOSAUKUMU ZĪMJU IZVIETOŠANAS KĀRTĪBU OGRES NOVADĀ
 
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.punktu
 
 
  1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.      Saistošie noteikumi nosaka kārtību kādā izvieto ēku numerācijas zīmes, ielu un laukumu nosaukumu zīmes Ogres novadā.
2.      Par noteikumos paredzētās kārtības ievērošanu ir atbildīgas fiziskās un juridiskās personas, kuru pārvaldījumā vai īpašumā ir attiecīgā ēka.
3.      Saskaņā ar šiem noteikumiem uz ēku fasādēm, žogiem u.c. tiek izvietotas ielu un laukumu nosaukumu zīmes, ēku numerācijas zīmes, virs daudzdzīvokļu ēku ieejas durvīm – attiecīgas kāpņu telpas dzīvokļu numerācijas zīmes. Ielu nosaukumu norādes zīmes var izvietot uz atsevišķiem stabiem.
4.      Uz ēku fasādēm, žogiem u.c. aizliegta tādu ielu nosaukumu, ēku numura zīmju izvietošana, kas neatbilst šiem noteikumiem.
5.      Šo noteikumu izpildi kontrolē Ogres novada pašvaldības policija.
 
  1. ĒKU UN DZĪVOKĻU NUMERĀCIJAS UN IELU NOSAUKUMU ZĪMJU IZVIETOŠANA
 
6.      Visas numura zīmes jāizgatavo no tumši zilā krāsā (RAL 5013) krāsota metāla vai līdzīgas cietības un mitrumizturīga materiāla, uz kura ar baltu krāsu (RAL 9016) tiek uzkrāsoti vai uzlīmēti izgriezti baltas atstarojošas līmplēves uzraksti un maliņa, atbilstoši šo noteikumu grafiskajiem pielikumiem.
7.      Ēku numura zīmju izmēri:
7.1. individuālām dzīvojamām ēkām
320mm x 220mm;
7.2. daudzdzīvokļu un sabiedriskām ēkām
440mm x 320mm;
7.3. ielu nosaukuma zīmju izmēri
560mm x 160mm;
7.4. kāpņu telpas dzīvokļu numerācijas zīmju izmēri
220mm x 80mm.
8.      Ēku numuru zīmes jāizvieto ēkas ielas fasādē ap 50 cm no ēkas stūra, pie pirmā stāva loga, līdz ar loga augšu.
9.      Uz ēkas numura zīmes valsts valodā jāraksta sekojoša informācija:
9.1.ielas nosaukums (pilni vārdi bez saīsinājumiem),
9.2.numurs,
9.3.īpašnieks atbilstoši ierakstam zemesgrāmatā: fiziskai personai - īpašnieka iniciāļi un uzvārds; juridiskai personai – personas nosaukums. Ēkas īpašnieka iniciāļus un uzvārdu var aizstāt ar uzrakstu "Privātīpašums". Uzraksts "Privātīpašums" lietojams arī tādos gadījumos, ja īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
10. Uz ēkas numuru zīmes var norādīt ēkas piederību:
10.1. valsts īpašums,
10.2. pašvaldības īpašums,
10.3. juridiskās personas īpašums u.c.
11. Ja ēkai ir divi īpašnieki, to uzvārdi rakstāmi alfabēta secībā.
12. Ja ēkai ir vairāk kā divi īpašnieki, numura zīmē atzīmē viena īpašnieka iniciāļus un uzvārdu, piezīmējot u.c.
13. Individuālām dzīvojamām mājām un nelielām sabiedriskām un daudzdzīvokļu ēkām numura zīmes jāizvieto uz ēkas ielas fasādes, pirmā stāva līmenī, labajā pusē, ne tālāk kā 50 cm no ēkas stūra, un ne zemāk kā 200cm no zemes.
14. Daudzdzīvokļu un vairāku sekciju dzīvojamām mājām numura zīmes tiek izvietotas abos ēkas galos, pirmā stāva līmenī, ne tālāk kā 50 cm attālumā no ēkas stūriem, ne zemāk kā 200cm no zemes.
15. Ja ēka atrodas perpendikulāri galvenajai ielai, uz ēkas gala fasādes jāizvieto papildus numura zīme tajā pusē, kas tuvāka braukšanas virzienam no pilsētas centra.
16. Ēkas numura zīmes nedrīkst izvietot uz ieejas portāliem, pilastriem, kolonnām, apmalēm u.c. arhitektoniskām detaļām.
17. Ja ēka atrodas individuālās apbūves rajonā tālāk kā 30 m no ielas braucamās daļas un to aizsedz koki, papildus numura zīme jāizvieto uz žoga, labajā pusē no ieejas pagalmā.
18. Ja ēkas numura zīmes izvietošanu apgrūtina ēkas sarežģītā arhitektūra, zīmes izvietošana saskaņojama ar Ogres novada pašvaldības Ogres būvvaldes mākslinieku vai Ogres novada pašvaldības Madlienas būvvaldes vadītāju.
19. Ēkas dzīvokļu numura zīme izvietojama tajos gadījumos, kad ēkai ir vairākas, atsevišķas ieejas vai sekcijas. Šādos gadījumos zīmes izvietojamas virs ieejām kāpņu telpās vienās un tajās pašās vietās (atkarībā no ēkas arhitektūras).
20. To ēku īpašniekiem, kuru ēku numerācijas zīmes ir nolietojušās, izvietotas neatbilstoši agrāk apstiprinātajiem noteikumiem, tās jānomaina līdz 2012.gada 1. jūlijam.
21. Ielu nosaukumu zīmes tiek izvietotas:
    21.1. uz katras šķērsielas stūra - uz ēkas fasādes 30cm attālumā no ēkas stūra, tādā pašā augstumā kā ēkas numura zīme (augšējā mala),
    21.2. ēkas fasādes pusē ielas nosaukuma zīme netiek dublēta,
    21.3. ja ēka atrodas tālāk kā 6mno ielas sarkanās līnijas, ielu nosaukuma zīmes izvietojamas uz žogiem, saskaņojot to ar žogu īpašniekiem, vai speciāli šim nolūkam paredzētiem stabiem.
22. Ielu nosaukumu zīmju izvietošanu veic Ogres novada pašvaldība.
 
  1. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU
 
23. Par šo noteikumu neievērošanu administratīvi soda ēkas īpašnieku.
24. Sods par ēkas vai dzīvokļu numura zīmes neizvietošanu Ls 20.- (divdesmit lati)
25. Sods par ēkas vai dzīvokļu numura zīmes neuzturēšanu kārtībā Ls 10.- (desmit lati).
26. Ja pārkāpums netiek novērsts 3 mēnešu laikā pēc protokola sastādīšanas – naudas sods Ls 50.- (piecdesmit lati).
27. Protokolus par šo noteikumu pārkāpumiem sastāda Ogres novada pašvaldības policijas darbinieki.
28. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumos paredzēto pasākumu pildīšanas.
 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 23.01.2020.

Tuvākie notikumi

Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Februāris
3
4
10
11
13
17
19
23
24
25
26
27
28
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai atbalstāt Administratīvi teritoriālo reformu (ATR), izveidojot lielākas pašvaldības?

Saeima plāno īstenot Administratīvi teritoriālo reformu (ATR), izveidojot lielākas pašvaldības. ATR rezultātā ir paredzēts izveidot Ogres novadu kādreizējā Ogres rajona robežās, apvienojot Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadus vienotā administratīvajā teritorijā un Ogri nosakot par jaunā novada centru.

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski