Brīvības iela 2016 (Ziemassvētki)

Projekti

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

Lai veicinātu Ogres novada attīstību, Ogres novada dome un tās iestādes aktīvi darbojas dažādu attīstības un investīciju projektu sagatavošanā un īstenošanā, piesaistot finansējumu no nacionālajiem, Eiropas Savienības un citiem fondiem un programmām - piemēram, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, ES programmām “Jaunatne”, “Jaunatnei Eiropai”, “Leonardo da Vinci”, “Socrates”, “Interreg”, pirmsstrukturālajiem fondiem PHARE un SAPARD, Latvijas Vides aizsardzības fonda, LR ministriju grantu programmām, u.c.

Kopš 1999.gada Ogres pašvaldība kā projekta iesniedzējs vai partneris ir piedalījusies vairāk kā 80 projektu realizācijā dažādās sfērās – izglītībā, darbā ar bērniem un jauniešiem, sociālajā aprūpē, sabiedrības integrācijā, infrastruktūras sakārtošanā, vides aizsardzībā, energoefektivitātes uzlabošanā, uzņēmējdarbības veicināšanā, u.c.

Lielākās investīcijas ir piesaistītas tādiem sektoriem kā ūdenssaimniecība, ielu un ceļu sakārtošana, uzņēmējdarbības attīstība un energoefektivitātes paaugstināšana. Liela daļa no īstenotajiem projektiem ir saistīta ar pieredzes apmaiņu un apmācībām, kā arī sadarbības attīstīšanu starp dažādām institūcijām gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

 Ogres novada dome nodrošinot projektu īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, kā arī pati organizē projektu konkursus iedzīvotāju grupu un sabiedrisko organizāciju projektu atbalstam.

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Decembris
12
13
21
27
30
Janvāris
1
2
3
4
5
9
12
26
30
31
Februāris
2
5
6
9
10
17
20
27
Notikumu kalendārs

Aptauja

Valsts autoceļš A6 Rīga – Daugavpils Ogres pilsētas teritoriju šķērso ap 5 km garumā. Lai gan tas ir valsts autoceļš, šo posmu uztur Ogres novada pašvaldība, ik gadu izlietojot 120 000 eiro Ogres novada nodokļu maksātāju naudas, savukārt kaimiņu novados šī autoceļa ikdienas uzturēšanas izdevumi pilnībā tiek segti no valsts budžeta. Vai piekrītat, ka jāturpina minētā valsts autoceļa posma ikdienas uzturēšana, visus izdevumus sedzot no pašvaldības budžeta?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrs