Ogres novada Jauniešu iniciatīvas centra izveide

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > 2005.gads

Projekta mērķis – Ogres novada Jauniešu iniciatīvas centra izveide un jauniešu neformālo iesaistīšanos dažādās sabiedriskajās aktivitātēs veicināšana.

Projekta budžets un sadalījums – 33140,52 LVL (grants sastāda 25000,- LVL un Ogres novada domes ieguldījums – 8140,52 LVL).

Finansējuma avots – LR Bērnu un ģimenes lietu ministrija.

Iesniedzējs – Ogres novada dome.

Galvenās aktivitātes – Izveidot jauniešu iniciatīvas grupu; sagatavot visu nepieciešamo Jauniešu iniciatīvas centra izveidei un sarīkot konkursu uz centra vadītāja amatu; un veikt informācijas pasākumus popularizējot iniciatīvas centru.