Projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi (Ķeipenē, Lauberē, Madlienā, Meņģelē un Suntažos)”

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > 2010. gads

Konkursa mērķis
Uzlabot dzīves fizisko un sociālo kvalitāti Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Meņģeles un Suntažu pagastos, balstoties uz iedzīvotāju iniciatīvu

Konkursa organizētāji
Ogres novada pašvaldība un Nīderlandes fonds KNHM
(projekta “Sabiedrība ar dvēseli – Ķeipene/Laubere/Madliena/Suntaži /Meņģele” ietvaros)

Konkursa būtība
Konkursa ietvaros nereģistrētas iedzīvotāju grupas un sabiedriskas organizācijas – biedrības vai nodibinājumi – var pieteikt projektus, kas saistīti ar dzīves kvalitātes uzlabošanu, sniedz labumu pēc iespējas lielākai daļai sabiedrības un ko viņi paši spēj īstenot, un tādejādi pretendēt uz KNHM fonda finansējumu projektu realizācijai

Aptvertā teritorija
Ķeipenes pagasts, Lauberes pagasts, Madlienas pagasts, Meņģeles pagasts, Suntažu pagasts

Konkursā pieejamais finansējums
7028,04 Ls (nodrošina Nīderlandes fonds KNHM)
Maksimālais finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam, ir 702,80 Ls

Informācija par 2010.gada projektu konkursu
Projektu pieteikumu iesniegšanas gala termiņš – 25.02.2010.
Sīkāka informācija par konkursu un konkursa materiāli ">pieejami šeit

Pavisam konkursa ietvaros tika saņemti 40 projektu pieteikumi – 4 no Lauberes un pa 9 no Ķeipenes, Madlienas, Meņģeles un Suntažu pagastu iedzīvotājiem. Ņemot vērā konkursā pieejamo finansējumu, apstiprināti tika 11 projekti dažādās ar dzīves kvalitātes uzlabošanu saistītās sfērās, piešķirot to realizācijai naudas līdzekļus 7027.70 Ls apmērā.
Apstiprināto projektu ietvaros paredzēts veikt dažādu teritoriju un citu sabiedriski nozīmīgu objektu sakārtošanu un pilnveidošanu, bērnu rotaļu laukumu ierīkošanu vai atjaunošanu, daudzdzīvokļu ēku sakārtošanu, pagalmu labiekārtošanu, infrastruktūras veidošanu iedzīvotāju sportiska dzīves veida veicināšanai, u.c.
Sīkāka informācija par apstiprinātajiem projektiem – pielikumā.