Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > 2018.gads

15.01.2018 13:37

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.
ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001
Ogres novada pašvaldība kā sadarbības partneris piedalās Izglītības valsts kvalitātes dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.
Projekta ietvaros paredzēts sniegt individuālu atbalstu bērniem un jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības.
Projekta mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12.klasei.
Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.