Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, izbūvējot Ogres Centrālās bibliotēkas ēku

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > 2020. gads

22.07.2020 15:22

Ogres novada domes sēdē 2018. gada 20. septembrī tika pieņemts lēmums par novada pašvaldības dalību projektu konkursā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 418 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību” ar izstrādāto projekta iesniegumu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, izbūvējot Ogres Centrālās bibliotēkas ēku”.
2019. gada 11. janvārī starp LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas vides investīciju fondu un Ogres novada pašvaldību tika parakstīts līgums par finansējuma piešķiršanu 5 miljonu EUR apmērā Ogres Centrālās bibliotēkas rekonstrukcijai no Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta.
Bibliotēkas jaunbūve veidota ar mērķi radīt ēku kā daudzfunkcionālu centru, kurā atradīsies ne tikai bibliotēka, bet arī Ogres Dzimtsarakstu nodaļa.
Divstāvu ēka būs moderna, ar maksimāli zemu resursu patēriņu apkurei un ventilācijai. Jaunajā ēkā uzstādītais apgaismojums ar viedo vadību nodrošinās, ka apgaismojuma līmenis mainās no dabīgā apgaismojuma pieplūdes, tādējādi maksimāli ietaupot elektroapgādes patēriņu.
Rekuperācijas (gaisa izvadīšana, saglabājot tā siltumu) ventilācijas sistēma automātiski uzraudzīs iekštelpu gaisa parametrus un tās darbība koriģēsies, mainoties gaisa kvalitātei iekštelpās, attiecīgi pastiprinot gaisa apmaiņu telpās, kur tas ir nepieciešams. Saskaņā ar izvēlēto ventilācijas iekārtu tehniskajiem aprēķiniem rekuperācijas rezultātā no izvadāmā gaisa tiks atgūti līdz 76% no kopējā siltuma.
Ēkai tiks izbūvēta unikāla apkures sistēma - kanalizācijas notekūdeņu siltummaiņu sistēma, kas tiks pieslēgta pie pilsētas maģistrālajiem kanalizācijas tīkliem. Iekārta veidota notekūdeņu siltuma atgūšanai, tālāk to novirzot ēkas apkurei un karstā ūdens apsildei.
Ēkas ātrijā tiks veidota zaļā augu siena, tās apūdeņošanai paredzēts izmantot savākto nokrišņu ūdeni no ēkas jumta.
Tāpat uz ēkas jumta ir plānots uzstādīt saules paneļus elektroenerģijas ražošanai.
Veiktie aprēķini liecina, ka jaunajā ēkā kopējais enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību gadā nepārsniegs 14,8 kWh/m 2 . Šī būs Latvijā nebijuša mēroga sabiedriskā ēka, kas atbilst pasīvās ēkas prasībām.
Bibliotēkā atradīsies atsevišķas telpas bērnu lasītavai ar rotaļu istabu un telpu bērnu pasākumiem, kā arī konferenču zāle, lasītava. Ēkas abos stāvos tiks nodrošināta pieejamība arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Vairāk nekā 80% ēkas telpu platības tiks nodrošinātas ar dabisko apgaismojumu. Logi paredzēti ar trīskāršo stikla paketi un iespējami zemiem siltuma caurlaidības koeficientiem. Gan ēkas fasādē, gan iekštelpās daudzviet būs redzamas eksponētas koka konstrukcijas, kas ir galvenais izmantotais celtniecības materiāls. Ēku nesošās konstrukcijas tiks izgatavotas no līmētiem masīvkoka paneļiem (CLT un GLT). Tie ir vairākslāņu industriāli līmēti masīvkoka paneļi, kas tiek līmēti krusteniski (CLT) un gareniski (GLT), tādējādi iegūstot augstu tā strukturālo izturību un stabilitāti, kas nepieciešama nesošajām konstrukcijām.
Ēkas pagalmā paredzēta velonovietne kā arī tiks izbūvēta nojume ar terasi vasaras kafejnīcai, kur bibliotēkai būs iespēja veidot tematiskos pasākumus (grāmatu svētki, dzejas lasījumi). Jaunās ēkas stāvlaukumā tiks izbūvētas 4 elektromobiļu uzlādes stacijas.
Jaunās ēkas būvniecības darbus plānots pabeigt līdz 2021. gada pavasarim.
Projekta kopējās izmaksas plānotas 8 890 339,94 EUR. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējums ir 5 000 000,00 EUR. Pašvaldība ir uzņēmusies saistības, nodrošinot projekta īstenošanai līdzfinansējumu 3 890 339,94 EUR apmērā.