Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/008 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” ieviešana Ogres izglītības iestādēs

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > Ziņas, jaunumi

14.12.2018 10:21

Kopš 2016. gada Ogres novadā notiek vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu projekta 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” ietvaros.

Projektā jau realizētas vairākas aktivitātes Ogres 1. vidusskolā – veikti mācību kabinetu remonti un pārbūve, mācību kabinetu aprīkojuma piegāde, esošo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, LED apgaismojuma izbūve vidusskolas sporta zālē, digitālo mācību līdzekļu iegāde, kā arī izbūvēts un aprīkots āra sporta stadions.
Šobrīd noris dokumentācijas sagatavošana projekta apjomīgākajai sadaļai – jaunas Ogres valsts ģimnāzijas (OVĢ) ēkas izbūves konkursa dokumentācijas sagatavošana, lai vienota konkursa ietvaros varētu veikt gan OVĢ projektēšanu, gan būvniecību. Paralēli dokumentācijas sagatavošanai ir veikta lokālplānojuma izstrāde teritorijai, kur tiks izbūvēta OVĢ - Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu. Lokālplānojums stājies spēkā 2018.gada 8.oktobrī.
Papildus Ogres 1 vidusskolā notiek multifunkcionālās zāles būvprojekta izstrāde un būvdarbu apjomu precizēšana, lai jau 2019.gada vasarā varētu veikt pārbūves darbus skolas ēdināšanas blokā un pilnībā pārbūvēt esošo ieejas vestibilu izbūvējot lasītavu un sporta nodarbību telpas.