Izsludina projektu konkursu “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > Ziņas, jaunumi

08.01.2019 10:51

Ogres novada pašvaldība izsludina projektu konkursu iedzīvotāju grupām un nevalstiskajām organizācijām „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”. Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 40 000 EUR. Maksimālā summa, kas var tikt piešķirta vienam projektam, ir 1500 EUR.


Projektu konkurss rada iespēju iedzīvotājiem īstenot projektus dažādās ar dzīves kvalitātes uzlabošanu saistītās sfērās. 2019. gada projektu konkursa prioritātes ir:

1. publiski pieejamu atpūtas un sabiedrisko zonu, kā arī kultūrvēsturisku objektu atjaunošana un labiekārtošana;
2. publiski pieejamu sporta un aktīvās atpūtas objektu izveide un pilnveidošana;
3. jaunu vides objektu izveide;
4. videi draudzīgu, ilgtspējīgu un kompleksu lietus ūdens uzkrāšanas un/vai novadīšanas risinājumu (lietus dārzu, bioieplaku, mākslīgo mitrāju) ieviešana publiskās un brīvi pieejamās teritorijās, to popularizēšana;
5. citas investīcijas publiski pieejamā infrastruktūrā un/vai sabiedriski nozīmīgu problēmu risināšanai.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Ogrē, Brīvības ielā 33, 1. stāvā līdz 2019. gada 12. februārim plkst. 18.00 .
Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, norādījumi tās aizpildīšanai un citi ar konkursu saistītie dokumenti pieejami Ogres novada pašvaldības portālā www.ogresnovads.lv (sadaļā Pašvaldība – Projekti – 2019. gads).
Papildu informāciju un konsultācijas par konkursa nolikumu iespējams saņemt pie Ogres novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistes – projektu vadītājas Sandas Zemītes (Ogrē, Brīvības ielā 33, 2. stāvā, 210. kabinetā, tālr. 650 22169, e-pasts: sanda.zemite@ogresnovads.lv).
Potenciālie projektu iesniedzēji tiek aicināti arī uz informatīvajām sanāksmēm, kas notiks:
Lūdzam iedzīvotājus izvēlēties sanāksmi ar sev izdevīgāko norises vietu un laiku.