Konkurss “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā”

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > Ziņas, jaunumi

26.02.2019 13:43

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 2019. gada 21. februārī tika pieņemts lēmums par konkursa “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā” organizēšanu.

Pamatojoties uz šo lēmumu un apstiprināto konkursa nolikumu, kas nosaka konkursa organizēšanas un budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtību sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai Ogres novadā 2019. gadā, pašvaldība aicina Ogres novadā reģistrētās baznīcas un to draudzes iesniegt pieteikumus dalībai projektu konkursā, lai pretendētu uz finansējumu projekta idejas realizēšanai.
Projektu pieteikumi iesniedzami līdz 2019. gada 21. martam Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Brīvības ielā 33 (1. stāvā), Ogrē, pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz Ogres novada pašvaldības elektroniskā pasta adresi ogredome@ogresnovads.lv.
Kopējais pieejamais Ogres novada pašvaldības finansējums budžeta līdzekļu piešķiršanai sakrālā mantojuma objektu saglabāšanai ir līdz 15 000 eiro. Maksimālais Ogres novada pašvaldības finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam iesniedzējam, ir 3 000 eiro.
Projektu idejas varēs īstenot laika periodā no 2019. gada 8. maija līdz 2019. gada 6. decembrim.
Konkursa mērķis ir saglabāt un attīstīt valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļus – baznīcas, kā arī sakrālo mantojumu, kas atrodas Ogres novada administratīvajā teritorijā. Šādus konkursus Ogres novada pašvaldība rīko jau vairākus gadus, kārtējā gada budžetā paredzot finansējumu.