Izsludina iepirkumu jaunās skolas un sporta ēkas būvniecībai

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > Ziņas, jaunumi

05.03.2019 11:24

Izsludināts iepirkums jaunās skolas un sporta ēkas projektēšanai un būvniecībai Ogrē Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/008 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” ietvaros.

Šī gada 28.februārī izsludināts iepirkums jaunās skolas un sporta ēkas projektēšanai un būvniecībai Ogrē. Atklāts konkurss tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta dotācijas plānots projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/008 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” ietvaros. Jaunais ēku komplekss paredzēts Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu.
Iepirkuma rezultātā paredzēts tuvāko 2 gadu laikā projektēt un uzbūvēt jaunu videi draudzīgu energoefektīvu un ergonomiski aprīkotu ēku kompleksu Ogres Valsts ģimnāzijas vajadzībām, kas sastāv no jaunas skolas ēkas un sporta halles ar labiekārtotu teritoriju.
Ogres pilsētā kopš 2016. gada notiek vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu projekta “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” ietvaros.
Projektā līdz šim jau realizētas vairākas aktivitātes Ogres 1. vidusskolā – veikti mācību kabinetu remonti un pārbūve, mācību kabinetu aprīkojuma piegāde, esošo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, LED apgaismojuma izbūve vidusskolas sporta zālē, digitālo mācību līdzekļu iegāde, kā arī izbūvēts un aprīkots āra sporta stadions. Šobrīd Ogres 1 vidusskolā notiek multifunkcionālās zāles būvprojekta izstrāde un būvdarbu apjomu precizēšana, lai jau 2019.gada vasarā varētu veikt pārbūves darbus skolas ēdināšanas blokā un pilnībā pārbūvēt esošo skolas ēkas ieejas vestibilu izbūvējot lasītavu un sporta nodarbību telpas.