Zināmi projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” rezultāti

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > Ziņas, jaunumi

25.04.2019 13:02

Šī gada janvārī tika izsludināts ikgadējais Ogres novada pašvaldības projektu konkurss “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”, sniedzot iespēju iedzīvotāju grupām un nevalstiskajām organizācijām pieteikt projektus dzīves vides kvalitātes uzlabošanai Ogres novadā.

Konkursa ietvaros tika saņemts 41 projektu pieteikums, t.sk. 15 projekti, kas īstenojami Ogres pilsētas teritorijā, un 26 projekti, kuru plānotā īstenošanas vieta ir novada pagastos (6 projekti – Suntažu pagastā, pa 5 projektiem – Madlienas un Ogresgala pagastos, 3 projekti – Meņģeles pagastā, pa 2 projektiem – Lauberes un Mazozolu pagastos, pa 1 projektam – Krapes, Ķeipenes un Taurupes pagastos). Iesniegtie projekti skar dažādas ar dzīves vides kvalitātes uzlabošanu saistītas sfēras, kā, piemēram, dažādu sabiedrībai nozīmīgu teritoriju labiekārtošana, apzaļumošana, bērnu rotaļu laukumu un sporta laukumu ierīkošana vai atjaunošana, u.c.
Izvērtējot projektus atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajiem kritērijiem, apmeklējot plānotās projektu īstenošanas vietas un tiekoties ar projektu iesniedzējiem klātienē, finansējuma saņemšanai tika izvirzīti 28 pieteikumi, un 18. aprīlī notikušajā Ogres novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par to apstiprināšanu. Pašvaldības finansējums 40000.00 EUR apmērā piešķirts šādu projektu īstenošanai:
Ar finansējuma saņēmējiem, kuri būs izpildījuši visus projektu uzsākšanai izvirzītos nosacījumus (tostarp atsevišķu projektu gadījumā arī norādi par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes nepieciešamību), pašvaldība tuvākajā laikā slēgs līgumus par finansējuma piešķīrumu un izlietojumu.
Liels paldies visiem projektu iesniedzējiem par aktivitāti, entuziasmu un vēlmi līdzdarboties dzīves vides kvalitātes pilnveidošanā!