Ogres upe, jūlijs, 2017

Pašvaldība šogad īstenojusi projektus dažādās jomās

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

20.12.2019 10:25

Ogres novada pašvaldības domes sēdē Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale iepazīstināja ar šogad veiktajiem projektiem sociālajā, izglītības un vides aizsardzības jomā.

 
Šogad sociālajā jomā ir īstenoti vairāki nozīmīgi projekti. Viens no tiem ir Ogres novada pašvaldības Sociālā dienesta īstenotais Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojekts sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Projektā piedalījās 10 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecāki. Tā pamatā ir princips, ka atbalsts tiek nodrošināts, ņemot vērā katra bērna individuālās vajadzības.
 
Ogres pašvaldība arī bija viena no 10 Latvijas pašvaldībām, kurā tika īstenots Individuālā budžeta izmēģinājumprojekts - sociālo pakalpojumu nodrošināšanai cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Tā mērķis ir aprobēt jaunu modeli pakalpojumu finansēšanā, kura pamatā ir princips, ka cilvēkam ir indikatīvi noteikts budžets, kuru katrs cilvēks, ciešā sadarbībā ar sociālo darbinieku, var izmantot pakalpojumiem, kuri konkrētajā gadījumā ir visnepieciešamākie.
 
Ogres novada pašvaldība iesaistījusies "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" pilotprojektā, kura mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.
 
Labklājības ministrija kopā ar Latvijas plānošanas reģioniem un pašvaldībām, tai skaitā Ogri, visā Latvijā īsteno projektu, kura ietvaros ar ES fondu finansējuma atbalstu deinstitucionalizācijas pašvaldības varēs radīt plašu pakalpojumu klāstu, lai bērni, kuri šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu varēs izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu. Kopš 2018. gada Ogres pašvaldībā projektā piedalās 30 pieaugušie un 29 bērni. Projekts ilgs līdz 2023. gadam, plānots, ka kopumā no Ogres pašvaldības piedalīsies 63 bērni ar funkcionālajiem traucējumiem un 54 pieaugušās personas.
 
Ogres novada pašvaldība ir uzsākusi projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā” īstenošanu. Minētā projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Ogres novada pašvaldībā, veicot ēkas Suntažu ielā 2, Ogrē, pārbūvi un Suntažu pamatskolas - rehabilitācijas centra atjaunošanu, nodrošinot telpas pakalpojuma "atelpas brīdis" bērniem ar funkcionāliem traucējumiem īstenošanai, kā arī specializēto darbnīcu un dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem infrastruktūras attīstību Upes prospektā 16, Ogrē.
 
2019. gadā Ogres novada pašvaldība uzsāka aktivitātes sociālās uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā novadā. Ilgstošā laika periodā tika izstrādāts nolikums konkursam “Par telpu Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 18, Ogrē, 1.stāvā un pagrabstāvā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmējam”. Atkārtota konkursa rezultātā bezatlīdzības telpu nomas lietošanas tiesības ieguva SIA “BĻODA.LV”. Ogres novada pašvaldība ir viena no pirmajām pašvaldībām Latvijā, kas atbalstījusi sociālo uzņēmējdarbību. Ar savu “drosmes stāstu” tā ir dalījusies Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedriem un biedrības vēstnešiem reģionos, kā arī nākamā gada februārī Ogre tiek aicināta ar savu pieredzi iepazīstināt sociālos uzņēmējus no citām valstīm.
 
Vides kvalitātes uzlabošanas jomā Ogres novada pašvaldība īsteno INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projektu „NOAH” kopā ar 17 citiem Baltijas jūras reģiona partneriem. NOAH mērķis ir izveidot koncepciju visaptverošai plānošanai un ieviest viedu nokrišņu notekūdeņu novadīšanas infrastruktūru pastāvošajā pilsētvidē. Visaptveroša plānošana apvieno lietus ūdens apsaimniekošanu ar teritoriālo plānošanu. Tai seko vieda nokrišņu notekūdeņu novadīšanas infrastruktūras attīstīšana, lai esošā infrastruktūra būtu noturīgas pret klimata pārmaiņu ietekmi. “NOAH” koncepcija palīdzēs pilsētām novērst plūdus un samazināt Baltijas jūras piesārņojumu.
 
Sākta lokālplānojuma “Ogres aizsargājamās apbūves teritorijām Ogres, Ogres pilsētas centra 20. un 30. gadu apbūves un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūvei un tai pieguļošai teritorijai kā teritorijas plānojuma grozījumi" izstrāde, kas ir paredzēta tieši vēsturiskā centra saglabāšanai. Tāpat ir izstrādāts esošo kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu projekts, kas apstiprināts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā.
 
Ogres novada pašvaldība īsteno arī projektu “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā”, kura mērķis ir uzlabot vispārējās izglītības iestāžu Ogres 1.vidusskolas un Ogres Valsts ģimnāzijas mācību vidi Ogres novadā. Projektā jau realizētas vairākas aktivitātes Ogres 1. vidusskolā – veikti mācību kabinetu remonti un pārbūve, mācību kabinetu aprīkojuma piegāde, esošo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, LED apgaismojuma izbūve vidusskolas sporta zālē, digitālo mācību līdzekļu iegāde, kā arī izbūvēts un aprīkots āra sporta stadions.
 
Tiek īstenoti arī citi projekti izglītības pilnveidošanā - karjeras atbalsta pasākumi vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, atbalsta sniegšana skolēniem, lai viņi nepārtrauktu mācības pirms laika un citi.
 
Vasarā tika iegādāta mobilā video novērošanas kamera, kuru var uzstādīt jebkurā vietā, jo tai nav vajadzīga elektrības padeve. Šī kamera tiek izmantota gan Zilo kalnu dabas teritorijā, gan Ogres pilsētā, lai varētu fiksēt iedzīvotājus, kas piemēslo teritoriju un nodarbojas ar huligānismu. Jau šobrīd ir izdevies panākt pakāpenisku atkritumu izmešanas samazināšanos tam neparedzētās vietās.
 
Kā jau katru gadu arī šogad norisinājās projektu konkurss “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”, kurā tika īstenoti 25 projekti, un projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) ietvaros īstenoti 14 projekti.
 
2019. gadā tika organizēti arī dažādi pasākumi - Lāčplēša dienas un 18.novembra pasākums, patriotu gājiens. Šogad tika ieviestas arī jaunas tradīcijas - svinēta “Ģimenes diena”, rīkots orientēšanās pasākums “Zili zaļi brīnumi” Ogres Zilajos kalnos, organizēts uzņēmēju forums, kurā piedalījās arī viesi no Ukrainas un citām Latvijas pašvaldībām.
 
Jāatzīmē, ka ir aizsākta vēl viena tradīcija - vairākas iestādes un uzņēmēji iesaistījušies eglīšu rotāšanā visā pilsētā. Kopumā ir izrotātas 19 eglītes, kuras būs apskatāmas līdz 7. janvārim, un tuvākajā laikā par tām varēs arī balsot. Liels paldies visiem, kuri atsaukušies šai akcijai, tādējādi padarot pilsētu skaistāku, krāšņāku un gaišāku.

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 16.07.2020.

Tuvākie notikumi

Jūlijs
4
7
8
13
14
17
20
21
28
Augusts
3
4
7
9
10
11
14
16
17
18
24
25
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai pēc ierobežojumu atcelšanas esi apmeklējis vai plāno apmeklēt publiskos pasākumus?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski