Jaunais gads, 2020. Jaunais gads, 2020. (koki) Jaunais gads, 2020.

Arī jaunajā mācību gadā turpinās atbalsts individuālo kompetenču attīstībai

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

21.09.2020 11:08

Ogres novada četrās mācību iestādēs - Ogres sākumskola, Ogres 1. vidusskola, Ogresgala pamatskola, Ķeipenes pamatskola - arī 2020./2021. mācību gadā projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros tiek turpināts īstenot daudzveidīgu atbalstu skolēniem mācību procesā un ārpus stundu pasākumos, kā arī pedagogiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt dažādus profesionālās kompetences pilnveides kursus.

 
Ogres novada pašvaldība darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”’ 8.3.2.2. pasākumā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projektā ir iesaistījusies kopš 2017.gada 1.septembra. Šī projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
 
Gan projekta pirmajā plānošanas periodā (2017.gada 1.jūnijs – 2019.gada 31.maijs), gan otrajā plānošanas periodā (2019.gada 1.jūnijs - 2021.gada 31.maijs) tiek iesaistīti 1. līdz 9.klases skolēni no četrām novada skolām - Ogres sākumskolas, Ogres 1. vidusskolas, Ogresgala pamatskolas un Ķeipenes pamatskolas.
 
Pirmajā plānošanas periodā skolās tika īstenotas aktivitātes STEM (Science Technology Engineering Mathematics jeb dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas joma), multidisciplinārā, valodu un kultūrizglītības jomā. Savukārt otrajā plānošanas periodā aktivitātes skolās tiek īstenotas STEM un multidisciplinārā jomā.
 
Aktivitātes tiek nodrošinātas gan izglītojamajiem ar mācību grūtībām un mācību traucējumiem, gan talantīgajiem skolēniem. Pedagogi un pedagogu palīgi strādā ar skolēna individuālo kompetenču attīstīšanu dažādās mācību aktivitātēs un ārpusstundu pulciņos, piemērojot aktivitātes izglītojamo individuālajām vajadzībām un iespējām. Alternatīvu mācību formu izmantošana uzlabo skolēnu sasniegumus, kā arī palīdz pedagogiem piemeklēt vajadzīgos paņēmienus bērnu kompetenču uzlabošanai. Tas, savukārt, palīdz pašiem skolēniem mācību procesā justies pārliecinātākiem un zinošākiem, kā arī izprast savas stiprās un vājās puses.
 
2020/2021. mācību gadā Ogres sākumskolā tiek nodrošināts pedagoga palīgs STEM mācību priekšmetos, individuālās nodarbības matemātikā, darbs ar talantīgajiem bērniem matemātikā, kā arī ārpusstundu pasākumi - Lego projektēšanas skola, praktiskās nodarbības robotikā, programmēšanas pamati. Viena aktivitāte tiks īstenota arī multidisciplinārajā jomā - logopēda konsultācijas. (Sīkāka informācija par projekta īstenošanu pieejama ŠEIT).
 
Aktivitātes STEM jomā tiek turpinātas arī Ogres 1. vidusskolā – pedagoga palīgs skolēnu ar mācību grūtībām atbalstam, nodarbības individualizētajam mācību atbalstam “Matemātikas olimpiskā komanda”, kā arī ārpusstundu pasākumi – praktisko nodarbību cikls modelēšanā, robotikā, elektronikā un dabaszinībās. Savukārt multidisciplinārajā jomā tiek nodrošināts speciālais pedagogs un atbalsts tekstpratības attīstībai. (Sīkāka informācija par projekta īstenošanu pieejama ŠEIT).
 
Ogresgala pamatskolā pieejams pedagoga palīgs STEM mācību priekšmetos, robotikas un matemātisko spēju attīšanas nodarbības, kā arī multidisciplinārajā jomā - logopēds un psihologs. (Sīkāka informācija par projekta īstenošanu pieejama ŠEIT).
 
Pedagoga palīgs STEM mācību priekšmetos pieejams arī Ķeipenes pamatskolā, kā arī skolā darbojas tehniskās jaunrades klubs, kā aktivitātes multidiscipliārajā jomā tiek nodrošinātas psihologa un logopēda konsultācijas. (Sīkāka informācija par projektu pieejama ŠEIT).
 
Līdztekus tiem pasākumiem, ko īsteno izglītības iestādes, projekts nodrošina pedagogiem un atbalsta personālam iespēju apgūt jaunas zināšanas darbā ar dažādām profesionālās pilnveides programmām, piemēram, LMST (Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu tests), "DIBELS Next no sagatavošanas līdz 3.klasei", profesionālās pilnveides programma robotikas jomā un citas.
 
Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenotāji ir Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs kopā ar pašvaldībām. Pirmajā plānošanas periodā atbalsts ir nodrošināts vairāk nekā 84 tūkstošiem skolēnu no 354 vispārējās izglītības iestādēm. Otrajā plānošanas periodā 116 pašvaldības turpina atbalsta pasākumu plānu īstenošanu 344 vispārējās izglītības iestādēs. Aktivitātes turpināsies līdz 2021.gada 31.maijam.

 
 
 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?