Jaunais gads, 2020. Jaunais gads, 2020. (koki) Jaunais gads, 2020.

Ogres sākumskolā turpinās aktivitātes individuālo kompetenču attīstībai

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

16.10.2020 14:36

Ogres sākumskola arī 2020./2021. mācību gadā turpina īstenot iepriekšējos gados iesāktās aktivitātes projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.

 
2020./2021. mācību gadā projekta ietvaros tiek nodrošinātas aktivitātes gan izglītojamajiem ar mācību grūtībām un mācību traucējumiem, gan talantīgajiem. Tās tiek saistītas ar izglītojamo lietpratības attīstību STEM (zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas un matemātikas) mācību priekšmetos, rosinot viņu interesi par dažādām iespējām personīgo spēju attīstībai.
 
Šajā mācību gadā projektā iesaistīti 170 skolēni no 1. līdz 6. klasei. Projekta pedagogi strādā ar skolēna individuālo kompetenču attīstīšanu dažādās mācību aktivitātēs, kā arī ārpusstundu pulciņos, piemērojot aktivitātes izglītojamo individuālajām vajadzībām un iespējām. Skolēniem uzlabojas kritiskās domāšanas, analīzes, sintēzes spējas, kā arī praktiskās darbošanās pieredze ar neierastiem mācību līdzekļiem, veidojot interesi un praktiskās iemaņas.
 
Mācību satura pasākumi STEM mācību priekšmetos
Lai uzlabotu izglītojamo sasniegumus, nepieciešams attīstīt skolēnu pamatzināšanas matemātikā un dabaszinībās, tas tiek nodrošināts atbilstoši individuālajam izglītības plānam skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un mācīšanās grūtībām.
 
Ar 45 izglītojamiem 1.-3. klašu posmā darbojas trīs pedagoga palīgi STEM mācību priekšmetos. Viens no pedagoga palīgiem strādā tieši 1. klasēs, jo tajās ir liels skolēnu skaits, bērnu sagatavotības līmenis ir ļoti atšķirīgs un pirmklasniekiem ir nepieciešama individuālā pieeja.

4.-6. klašu posmā 30 izglītojamiem pedagoga palīgs regulāri palīdz dabaszinību stundās attīstīt praktiskās iemaņas, izpratni un kompetences eksperimentu plānošanā, īstenošanā un iegūto datu analīzē. Izglītojamajiem uzlabojušās prasmes formulēt un atbildēt uz jautājumiem, sameklēt konkrētu informāciju tekstā.
 
Individuāli strādājot, pedagoga palīgiem izdodas ieinteresēt bērnus uzdevumu izpildē, panākt ilgāku uzmanības noturību, ievērot norādīto darba gaitu, izpildīt nosacījumus līdz galam, atrast informāciju tekstā un izmantot to noteiktā uzdevumā. Skolotāja palīga darbs ar bērniem mācību stundās ļoti palīdz audzēkņiem koncentrēties, noturēt uzmanību, paveikt darbu līdz galam, sajust gandarījumu par izdarīto.
 
Projektā ietvaros tiek nodrošinātās arī individuālās nodarbības matemātikā -  pedagogs individuāli strādā ar 12 skolēniem no 1. - 3. klasei,  kuriem nepieciešama palīdzība ikdienas mācību procesā tieši matemātikā. Individuālajā darbā izglītojamiem palīdz izprast nesaprotamo mācību vielu matemātikā, lai bērni ar mācīšanās traucējumiem spētu ikdienā pārbaudes darbā apliecināt savas zināšanas un prasmes un justos līdzvērtīgi saviem klasesbiedriem. Individuāli strādājot, izglītojamajos veidojas gandarījums par paveikto un sasniegto rezultātu.
 
15 izglītojamie no 1.-3. klasei apmeklē nodarbības matemātikā talantīgiem bērniem. Tas palīdz jēgpilni attīstīt izglītojamo spējas un matemātiskās prasmes, lai padziļinātu matemātiskās zināšanas un nestandarta uzdevumu risināšanas prasmes, veicinot izglītojamo matemātisko un sistēmisko domāšanu, apzinoties katra izglītojamā vajadzības un potenciālu.
 
Mācību satura pasākumi MULTIDISCIPLINĀRĀ jomā
Pateicoties projektam, 20 izglītojamiem ir iespēja apmeklēt individuālās nodarbības valodas attīstībai, nodrošinot atbalstu šķēršļu pārvarēšanā mācīšanās procesā un palīdzot sasniegt augstākus mācību rezultātus atbilstoši viņu spējām. Lielāka uzmanība tiek pievērsta reemigrējošo un divvalodīgo bērnu valodas apguvei.
 
Nodarbības dod iespēju attīstīt pareizu runu atbilstoši skolēna individuālajām vajadzībām, uzlabot saklausīšanas prasmes, rada izziņas interesi, kuru vairs netraucē nepietiekami attīstīta valoda.
 
Ārpusstundu pasākumi STEM jomā
LEGO projektēšanas skolu apmeklē 20 izglītojamie. LEGO nodarbībās tiek attīstīta skolēnu sīkā motorika, pirkstu muskulatūra, kas ir ļoti svarīga komponente skolēnu vispārējā attīstībā – lasītprasme, rakstītprasme, matemātiskās pamatprasmes. LEGO attīsta telpisko iztēli un radošo domāšanu.
 
Darbojoties grupās, tiek attīstītas arī savstarpējās komunikācijas prasmes, spēja sastrādāties komandā, ieņemt līdera pozīcijas vai saprast savas spējas izpildīt norādījumus. Izglītojamie sasnieguši noteiktu prasmju līmeni, pielieto praksē apgūtās zināšanas jaunu modeļu konstruēšanā un filmiņu veidošanā.
 
Praktiskajās nodarbībās robotikā 22 izglītojamajiem 4. – 6. klašu posmā ir iespēja apgūt jaunas kompetences, būt radošiem, plānot un izveidot automātiski vadāmas sistēmas un izprast to darbības principus. Nodarbības paaugstina skolēnu sadarbību un savstarpējās mācīšanās principus, palīdz saprast, kā zināšanas pielietot praksē.
 
10 izglītojamie darbojas ar oriģinālajiem robotu komplektiem, bet 12 izglītojamie veido paši savus robotus, mācoties konstruēt, sagatavot nepieciešamos materiālus, salodēt un izveidot gala produktu, kurš izpilda paredzētās funkcijas, tā radot un attīstot skolēnu kompetences elektronikā.
 
Programmēšanas pamatus apgūst 15 izglītojamie 5.–6. klašu posmā. Viņi  izpilda praktiskus uzdevumus, lai izprastu algoritmu nozīmi, to veidošanu. Skolēni sadarbojoties spēj radīt paši savas datorprogrammas datorspēlēm vai animācijai.
 
 
Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenotāji ir Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs kopā ar pašvaldībām. Pirmajā plānošanas periodā atbalsts ir nodrošināts vairāk nekā 84 tūkstošiem skolēnu no 354 vispārējās izglītības iestādēm. Otrajā plānošanas periodā 116 pašvaldības turpina atbalsta pasākumu plānu īstenošanu 344 vispārējās izglītības iestādēs. Aktivitātes turpināsies līdz 2021.gada 31.maijam.
 

Informāciju sagatavoja Ogres sākumskolas direktora vietniece Santa Ustinoviča

 
 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?