Ziemassvētku rotājumi, Brīvības iela Ziemassvētku rotājumi, Brīvības iela

Attīstības nodaļas atskaite par paveikto 2009. gadā

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

30.12.2009 00:00

Ogres novada pašvaldības attīstības nodaļas aizvadītais 2009.gads ir bijis veiksmīgs un projektiem bagāts. Jau gada sākumā tika apstiprināti un uzsākti vairāki projekti, kas veicina novada attīstību dažādās jomās.
 
 
Turpinājās iepriekšējā gadā aizsāktā projekta “Ogres vidusskolas materiālās bāzes uzlabošana dabaszinību apguvei” īstenošana, modernizējot dabaszinību kabinetus Ogres 1. vidusskolā, Jaunogres vidusskolā un Ogres vakara vidusskolā. Pagaidām projekta ietvaros kabineti aprīkoti ar modernām mēbelēm, iekārtotas laboratoriju telpas, savukārt 2010. gadā plānots veikt centralizēto iepirkumu nepieciešamā laboratorijas inventāra iegādei.
 
Janvārī attīstības nodaļa uzsāka Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas apstiprināto projektu “Vides koncepcijas izstrāde Ogres novadā”, kura ietvaros Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” un Lundas Universitātes (Zviedrija) speciālistiem izstrādāja Ogres novada vides koncepciju 2009. - 2019. gadam. Vides koncepcija ir pirmais plānošanas dokuments jaunajam novadam. Tā ietvaros ir sagatavots darbības plāns dažādu vides attīstības jautājumu risināšanai.
 
Februārī sākās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai apstiprinātā projekta “Tautas namu rekonstrukcija Ogres novadā” īstenošana, kuras rezultātā rekonstruēts Ogresgala tautas nams (1. kārta) un rekonstruēta Ciemupes tautas nama apkures sistēma.
 
Februārī tika izsludināts Ogres novada pašvaldības un Hipotēku un zemes bankas projektu konkurss “Veidojam vidi ap mums”. Lai pieteiktos konkursam, iedzīvotāji iesniedza 57 projektus, no kuriem 26 apstiprināti un veiksmīgi ieviesti Ogres novada teritorijā.
 

Martā noslēgts vērienīgs investīciju projekta līgums ar Valsts reģionāloattīstības aģentūru par jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību Ogres novadā. Pēc garas un sarežģītas iepirkumu procedūras būvniecības darbiem septembrī uzsākta ERAF projekta “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” būvniecība” Nogāzes ielā 6, Ogrē, īstenošana. Projekta būvniecības darbi turpināsies 2010. gadā. Šobrīd būvobjektā jau ir pamanāmas bērnudārza ēkas pirmās aprises.

 
Martā noslēgta vienošanās un aprīlī uzsākta īstenošana  Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas “Finanšu ekonomiskā pamatojuma izstrāde valsts un privātās partnerība (VPP)” projektam “Ogres novada satiksmes optimizācija objektu – autotransporta un gājēju tilta pār Ogres upi un tuneļa zem dzelzceļa Rīga – Daugavpils būvniecība”. Projekta ietvaros 2009. gadā izstrādāti divi skiču projekti tilta pār Ogres upi būvniecībai un tuneļa zem dzelzceļa būvniecībai. 2010. gadā tiks veikta finanšu ekonomiskā pamatojuma izstrāde šo projektu īstenošanai.
 
Aprīlī novada pašvaldība parakstīja līgumu ar Būvniecības, enerģētikas un mājokļu aģentūru par sociālās mājas Indrānu ielā 14, Ogrē, siltināšanu. Projekta ietvaros siltināta ēka, tādējādi uzlabojot iedzīvotājiem dzīves apstākļus un palielinot komfortu, kā arī samazinot siltuma patēriņu. Šis pašvaldībai bija sarežģīts projekts, jo tika saņemtas daudzas sūdzības no iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām siltināšanas darbu procesā. Tomēr plānotie darbi tika paveikti un lielākā daļa šīs mājas iedzīvotāju ir apmierināta ar projekta rezultātu.
 
2009. gadā ERAF programmās apstiprināti vairāki projekti par satiksmes drošības uzlabošanu un satiksmes uzlabošanu pilsētas teritorijā. Gada nogalē rekonstruēta Liepu iela Ogresgalā - izbūvēta gājēju ietve un veloceliņš. Ir veikti sagatavošanās darbi Mednieku ielas rekonstrukcijas uzsākšanai 2010. gadā. Šogad Satiksmes ministrija ir apstiprinājusi projektu Tīnūžu ielas rekonstrukcijaai posmā no Mālkalnes prospekta līdz Kranciema ielai, 2010. gadā plānots izstrādāt tehnisko projektu, savukārt ielas rekonstrukcija paredzētā līdz 2013. gada beigām.
 
Šogad parakstīti vairāki līgumi ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par izglītības jomas projektu īstenošanu 2010. gadā, piemēram, lifta izbūve un telpu pielāgošana Jaunogres vidusskolā personām ar funkcionāliem traucējumiem. Vēl viens projekts, par kura īstenošanu parakstīts līgums, ir skolu informatizācija. Projekta ietvaros 2010. - 2011. gada laikā visas Ogres novada skolas tiks nodrošinātas ar datoriem, būs ierīkoti lokālie tīkli. Nākamajā gadā plānots īstenot projektu par atbalsta personāla (sociālie pedagogi, psihologi, logopēdi) piesaisti Ogres novada skolām, lai nodrošinātu nepieciešamos speciālistus.
 
Gada nogalē parakstīta vienošanās ar Vides ministriju par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta programmas projekta īstenošanu, kas paredz energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus Ogres novada kultūras centrā, Ogresgala tautas namā un Ogres ģimnāzijā. Projekta ietvaros paredzēti dažādi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi – logu nomaiņa, ēku fasādes un jumtu siltināšana un tml.
 
Kopumā Ogres novada pašvaldības attīstības nodaļa 2009. gada laikā ir piesaistījusi un noslēgusi līgumus par projektu realizāciju vairāk kā 4,5 miljonu latu apmērā.
 
Bez iepriekšminēto projektu īstenošanas nākamajā gadā ir plānots sagatavot un iesniegt vairākus projektus finanšu piesaistei novada attīstībai, kā galvenos minot Kalna prospekta un Zinību ielas krustojuma rekonstrukciju, Brīvības ielas posma rekonstrukciju, tilta pār Ogres upi un tuneļa zem dzelzceļa tehniskā projekta sagatavošanu un izbūvi, “Dziednīcas”, basketbola skolas un Jaunogres vidusskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, Ogresgala stadiona rekonstrukciju un citus projektus, kas pagaidām ir izstrādes stadijā.
 
Nākamajā gadā Ogres novada pašvaldība uzsāks darbu pie attīstības programmas izstrādes Ogres novadam tā pašreizējā teritorijā.
 
Šī informācija sagatavota par projektiem, kas vairāk skar Ogres novadu pirms administratīvi teritoriālās reformas, t.i., Ogres pilsētu un Ogresgala pagastu. Tagadējā Ogres novada pagastos arī notiek dažādi darbi projektu ietvaros, piemēram, tautas namu rekonstrukcijas, ielu izbūve, sporta infrastruktūras attīstība, skolu rekonstrukcijas u.c.
 
Informāciju sagatavoja Jana Briede
Ogres novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja
 
Plašāka informācija par katru no minētajiem projektiem pieejama sadaļā Projekti/2009. gads

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 12.12.2019.

Tuvākie notikumi

Decembris
3
11
19
24
27
Janvāris
1
2
7
15
17
21
22
28
31
Februāris
4
7
11
12
18
19
25
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai esat informēts par Ugunsdrošības noteikumu prasībām līdz 2020. gada 1.janvārī visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) ir jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsBūvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski