Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Suntažu pagasta Suntažu ciemā

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Projekti > Ziņas, jaunumi

13.01.2011 13:36

2010.gada 25. oktobrī Ogres novada Suntažu pagasta pašvaldības aģentūra “Rosme” noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Suntažu pagasta Suntažu ciemā”.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ( summa bez PVN) ir LVL 329 302,04, 85 % no tām ir ERAF līdzfinansējums, kas sastāda LVL 279 906,74.
Realizējot projektu 2011. gadā paredzēts izbūvēt jaunu artēzisko urbumu pie esošā ūdenstorņa “Silavas”, rekonstruēt ūdens sagatavošanas iekārtas, izbūvēt ūdens rezervuāru ar otrā pacēluma sūkņu staciju, kā arī rekonstruēt ūdensvadu 3871 metru garumā un jaunu ūdensvadu 450 metru garumā. Lai uzlabotu notekūdeņu savākšanu, paredzēts rekonstruēt 2 kanalizācijas sūkņu stacijas, izbūvēt jaunu kanalizācijas kolektoru 465 metru garumā un rekonstruēt 3090 metrus kanalizācijas kolektoru.
Būvniecības darbus paredzēts uzsākt 2011.gada 2. ceturksnī.
Šobdrīd notiek projektēšanas darbi - 2010.gada 9.decembrī noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi ar SIA “FIRMUS Design and Construction”.