Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

Vērienīgu projektu īstenošanai jāpiesaista finansējums

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

22.02.2016 16:10

Ogres novada pašvaldība novadam un pilsētai nozīmīgu projektu īstenošanai nepieciešamo finansējumu plāno piesaistīt, piedaloties vairāku Eiropas Savienības finanšu instrumentu rīkotajās programmās un konkursos.Pašvaldības pārstāvji – Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības, sporta un tūrisma jautājumos Egils Helmanis, izpilddirektora 1. vietnieks Pēteris Špakovskis, Attīstības departamenta direktors Kaspars Klucis, Attīstības departamenta Projektu vadības nodaļas vadītāja Aija Romanovska un projektu vadītājs Pēteris Preiss – 22.februārī tikās ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības Ministrijas (VARAM) speciālistiem, lai pārrunātu Eiropas Savienības finanšu instrumentu piesaisti aktuālāko projektu īstenošanā Ogres novadā.

 Aktuālākie projekti 2016.gadā, kuru īstenošanai nepieciešama investīciju piesaiste
 
Daugavas upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plānā iekļauta arī Ogres pilsētas piegulošo teritoriju aizsardzībai nepieciešamo pasākumu izstrāde un īstenošana. Viens no pasākumiem šajā plānā ir arī dambja būvniecība pie Ogres ietekas Daugavā, lai novērstu Daugavas straumes ietekmi uz pašreizējo Ogres upes ieteku un ledus ieiešanu Daugavā, kā arī nodrošinātu straumju sinhronāku saplūšanu un ledus ieplūšanu Daugavā bez šķēršļiem. Ogres novada pašvaldība finansējumu mola būvniecībai vēlas piesaistīt Eiropas struktūrfonda (ESF) 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pielāgošanās klimata pārmaiņām, samazinot plūdu un krasta erozijas riskus” finansējumu.
 
 Ogres novada pašvaldības prioritāte šogad ir satiksmes infrastruktūras objektu sakārtošana un attīstība. 2016.gadā plānots veikt Brīvības ielas rekonstrukciju posmā no Rūpnieku ielas līdz Ogres pilsētas robežai. Šī projekta īstenošanai pašvaldības vēlas piesaistīt ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” finansējumu. 
 
Bijušajā Ogres tehnikuma ēkā, Upes prospektā 16 plānots izvietot Sociālo dienestu un Ogres sociālo centru. Lai to paveiktu, nepieciešams ēku siltināt un pielāgot Sociālā dienesta vajadzībām. Savukārt tagadējā Ogres sociālā ēkā Parka ielā 1 plānots ierīkot bērnudārzu. Šo ēku siltināšanai Ogres novada pašvaldība pretendēs uz finansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” finansējumu.
 
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas” Ogres novada pašvaldība vēlas iegūt finansējumu Ogres 1.vidusskolas siltināšanai.

 

Atpakaļ
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?