Brīvības iela 24.04.2019.

Notiks Ogres novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

12.07.2011 11:10

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Par Ogres novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas un tā vides pārskata sabiedriskās apspriešanu
 
 
Ogres novada dome 2011.gada 16.jūnijā pieņēma lēmumu ”Par Ogres novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (Protokols Nr.9, 3.§).
 
Laika posmā no š.g. 12.jūlija līdz 20.septembrim sabiedriskajai apspriešanai nodota Ogres novada teritorijas plānojuma 1.redakcija un tā ietekmes uz vidi pārskata projekts. Materiāli pieejami apskatei un atsauksmju izdarīšanai katru darba dienu pašvaldības darba laikā Ogres novada pašvaldības administrācijas ēkā, Ogrē, Brīvības ielā 33, 4. stāva vestibilā, kā arī novada pagastu administrāciju ēkās Krapē, Ķeipenē, Lauberē, Līčupē, Madlienā, Meņģelē, Ogresgalā, Suntažos un Taurupē. Ar plānojuma materiāliem un plānojuma ietekmes uz vidi pārskata projektu var iepazīties arī mājas lapā internetā www.ogresnovads.lv
 
Rakstiskās atsauksmes līdz 20.septembrim adresēt Ogres novada pašvaldībai, Ogrē, Brīvības ielā 33, LV 5001 vai e-pastā uldis.apinis@ogresnovads.lv
 
 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:
 
28. jūlijā, plkst. 1730, Ogresgalā, Bumbieru ielā 9, pagasta pārvaldes 2.stāva zālē,
6.septembrī plkst.1600 Madlienā, Pagastmājā, apaļajā zālē, plkst.1800 Ķeipenē, Tautas namā;
8.septembrī, plkst.1600 Līčupē, Mazozolu kultūras namā, plkst.1800 Taurupē, pagasta pārvaldes telpās;
13. septembrī, plkst.1600 Lauberē, Kultūras namā, plkst.1800 Suntažos, Tautas namā; 
15. septembrī, plkst.1600 Meņģelē, Tautas namā, plkst.1800 Krapē, pagasta pārvaldē;
20. septembrī, plkst.1715 Ogres pilsētā, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē.
 
 
Apmeklētāju pieņemšana:
Ogres būvvaldē Ogrē, Brīvības ielā 33, 408.kabinetā, jūlija un septembra pirmdienās 1000-1200 un 1300-1800, kontaktpersona teritorijas plānotājs U. Apinis, tālr.65071178.
Madlienas būvvaldē, Madlienā, Pagastmājā, 20.kabinetā, sākot no 8 augusta pirmdienās un ceturtdienās, 800-1200 un 1300-1600, kontaktpersona būvvaldes vadītāja I. Reitere, tālr. 65055149.
 
Aicinām iepazīties ar teritorijas plānojuma un tā ietekmes uz vidi pārskata materiāliem un piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs, izsakot savu viedokli un redzējumu par attīstības iespējām un problēmām Ogres novadā!
 
 
 PIELIKUMU FAILI
 
Paskaidrojuma raksts
Vides pārskats
 
 
Ogres novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Pielikumi
 GRAFISKĀ DAĻA
 
Ogres novada plānojums
Ogres pilsētas plānojums
Ogresgala ciems (1)
Ciemupes ciems Lai apskatītu failu, spiediet šeit.
Ogresgala ciems (2)
Suntažu ciems
Madlienas ciems Lai apskatītu failu, spiediet šeit.
Meņģeles ciems Lai apskatītu failu, spiediet šeit.
Taurupes ciems Lai apskatītu failu, spiediet šeit.
Krapes ciems Lai apskatītu failu, spiediet šeit.
Lobes ciems Lai apskatītu failu, spiediet šeit.
Lauberes ciems Lai apskatītu failu, spiediet šeit.
Līčupes ciems Lai apskatītu failu, spiediet šeit.
Ķeipenes ciems Lai apskatītu failu, spiediet šeit.
Ķieģeļceplis Lai apskatītu failu, spiediet šeit.
Juglas ciems  Lai apskatītu failu, spiediet šeit.
Upespils ciems  Lai apskatītu failu, spiediet šeit.
Glāznieku ciems  Lai apskatītu failu, spiediet šeit.
Druviņas, kooperātors "Mežvidi" Lai apskatītu failu, spiediet šeit.
 

Izdevumi, kas saistīti ar Ogres novada Teritorijas plānojuma izstrādi, tiek daļēji segti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Ogres novadā” (ESF darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2. aktivitāte “Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”) ietvaros. Projekta mērķis ir paaugstināt Ogres novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitāti un nodrošināt apvienotā novada teritorijai un normatīvajiem aktiem atbilstošas attīstības plānošanas dokumentāciju, izstrādājot attīstības programmu un teritorijas plānojumu jaunizveidotajam Ogres novadam. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 24557 Ls, no kā Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 100%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?