Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

2014

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Ar Ogres novada pašvaldības Ogres būvvaldes 2013.gada 17.decembra sēdes lēmumu “Par Parka ielas Ogrē, Ogres novadā (rekonstrukcija)būvniecības ieceres nodošanu publiskajai apspriešanai” (sēdes protokola Nr.52, 9.§) nolemts nodot publiskai apspriešanai Parka ielas Ogrē, Ogres novadā (rekonstrukcija) būvniecības ieceri. Lasīt vairāk

13.01.2014 10:42

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2014.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.4, 2.§) ir uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde zemes vienībā „Ticības”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kad. apz. 7480-005-0372. Lasīt vairāk

24.02.2014 14:20

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2014.gada 20.februāra domes lēmumu (protokols Nr.4, 1.§,) publiskajai apspriešanai laika posmā no š.g. 3.marta līdz 7.aprīlim nodota lokālplānojuma redakcija Ogresgala ciema daļā, bijušās dārzkopības sabiedrības „Ogre” teritorijā. Lasīt vairāk

03.03.2014 08:30

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2014. gada 20. februāra lēmumu (protokols Nr. 4, 17. §) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Žļaugu purva meži” Ogres novada Suntažu pagastā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0540 un tai piegulošajā teritorijā. Lasīt vairāk

17.03.2014 14:25

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2014. gada 17. aprīļa lēmumu (protokols Nr. 9, 13. §) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Kucēni”Ogres novada Suntažu pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7488 003 0285. Lasīt vairāk

09.05.2014 08:34

Paziņojums par detālplānojuma redakcijas publisko apspriešanu

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2014.gada 10.jūlija domes lēmumu (protokols Nr.15, 3.§), publiskajai apspriešanai laika posmā no š.g. 18.jūlija līdz 22.augustam ir nodota detālplānojuma redakcija nekustamajā īpašumā „Mazkārkliņi”, Ogresgala ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kad. apz. 7480-004-0891, paredzot zemes vienības sadali savrupmāju apbūves vajadzībām un izstrādājot plānotās savrupmājas skiču projektu. Lasīt vairāk

18.07.2014 10:50

Notiek VAS Latvijas dzelzceļš paredzētās darbības “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” sabiedriskā apspriešana

No 29. septembra līdz 30. oktobrim notiek VAS Latvijas dzelzceļš paredzētās darbības “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Lasīt vairāk

29.09.2014 18:05

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2014.gada 16.oktobra lēmumu (protokols Nr.23, 3.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībā „Galotnes”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kad. apz. 7480-005-0049. Lasīt vairāk

21.10.2014 14:20

Paziņojums par detālplānojumu publisko apspriešanu

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2014.gada 13. novembra domes lēmumu (protokols Nr.26, 4.§) publiskajai apspriešanai laika posmā no š.g. 24.novembra līdz 22.decembrim ir nodots detālplānojuma projekts nekustamajā īpašumā „Tālrīti” kad.apz. 7480-005-0405, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, paredzot zemes vienības daļā ierīkot karjeru un izbūvēt piebraucamo ceļu līdz tam. Lasīt vairāk

14.11.2014 13:20

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Publiskajai apspriešanai nodota veterinārās ambulances būvniecības iecere. Lasīt vairāk

25.11.2014 08:00

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Ogres novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar nekustamo īpašumu Rīgas ielā 5, Rīgas ielā 5A, Rīgas ielā 7, Rīgas ielā 7A un Kalna prospektā 2A Ogres pilsētā īpašnieku pasūtījumu tiek izstrādāts lokālplānojums minētajās zemes vienībās. Lasīt vairāk

15.12.2014 13:10
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?