janvāris, baznīca janvāris, tilts

Paziņojums par Ogres novada Attīstības programmas 2011. – 2020. gadam aktualizētās redakcijas projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

18.12.2014 15:14

Ogres novada attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts pasākumu kopums pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai no 2011. līdz 2020. gadam. Šis dokuments nodrošina līdzsvarotu Ogres novada teritorijas attīstību ilgtermiņā un kalpo par pamatu investīciju piesaistei privātajā un publiskajā sektorā.

 
Attīstības programma izstrādāta 2010.gadā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu un Teritorijas attīstības plānošanas likumu. Nolūkā nodrošināt programmas atbilstību normatīvo aktu prasībām, Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013.-2037.gadam, kā arī Rīgas plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem (Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2014.-2030.gadam un Rīgas plānošanas reģiona attīstības programmai 2014.-2020.gadam), 2013.gada 21.novembrī tika pieņemts Ogres novada domes lēmums par programmas aktualizāciju. Pamatojoties uz to, kā arī ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas „Metodiskos ieteikumus attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (07.10.2014.), veikta programmas SVID analīzes un stratēģijas daļas aktualizēšana, kā arī Rīcības plāna un Investīciju plāna 2014.- 2017.gadam izstrāde.
 
Ogres novada domes sēdē 18.12.2014. (protokols Nr.29, 6. §)  pieņemts lēmums nodot publiskajai apspriešanai Ogres novada Attīstības programmas 2011. - 2020. gadam aktualizētās redakcijas projektu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu no 19.12.2014. līdz 19.01.2015.
 
Ogres novada Attīstības programmas 2011. - 2020. gadam aktualizētās redakcijas projekta materiāli pieejami Ogres novada pašvaldības mājas lapā internetā (sk. pielikumu), kā arī Ogres novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļā Ogrē, Brīvības ielā 33, 413.kabinetā un Ogres novada pagastu pārvaldēs.
 
Saskaņā ar domes lēmumu sabiedriskās apspriedes notiks:
Viedokļus par Ogres novada Attīstības programmas 2011. – 2020. gadam aktualizētās redakcijas projektu Ogres novada iedzīvotāji, institūcijas, organizācijas un uzņēmumi var iesniegt rakstveidā Ogres novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļā no 2014.gada 19.decembra līdz 2015.gada 19.janvārim (Brīvības ielā 33, Ogrē, LV – 5001, 413. kabinetā – Dacei Grīslei) vai elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: ogredome@ogresnovads.lv.
 
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas precizētā Ogres novada Attīstības programmas 2011. – 2020. gadam redakcija tiks virzīta apstiprināšanai Ogres novada domes sēdē 2015.gada 22.janvārī.

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?