janvāris, baznīca janvāris, tilts

2015

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2014. gada 18. decembra domes lēmumu publiskajai apspriešanai laika posmā no 2015. gada 6. janvāra līdz 2. februārim tiek nodots detālplānojuma projekts nekustamajā īpašumā “Ticības”, kadastra apzīmējums 7480-005-0372, Ciemupē, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.   Lasīt vairāk

05.01.2015 08:14

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Ogres novada pašvaldība informē, ka 2014.gada 18.decembrī ar domes lēmumu (protokols Nr.29, 86.§) publiskajai apspriešanai no 2015.gada 15.janvāra līdz 16.februārim nodota lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi redakcija.  Lasīt vairāk

05.01.2015 17:23

Publiskās apspriešanas sanāksme par Mālkalnes prospekta būvniecības ieceri

Ar Ogres novada pašvaldības Ogres būvvaldes 2015.gada 10.marta sēdes lēmumu „Par Mālkalnes prospekta Ogrē, Ogres novadā (pārbūve)būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai” (sēdes protokola Nr.12,8.§) nolemts nodot publiskai apspriešanai Mālkalnes prospekta Ogrē, Ogres novadā (pārbūve) būvniecības ieceri. Lasīt vairāk

10.03.2015 16:24

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Ogres būvvaldes sēdē 2015. gada 2. jūnijā ir pieņemts lēmums (protokols Nr.24, 3.12.§) nodot publiskai apspriešanai būvniecības ieceri Rietumu ielā 1, Ogrē. Lasīt vairāk

29.06.2015 13:48

Par lokālplānojuma publiskās apspriešanas rezultātu izskatīšanu

Ogres novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Ministru Kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldības teritoriju attīstības plānošanas dokumentiem86.punkta prasībām tiek sasaukta sanāksme par lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi redakcijas publiskās apspriešanas rezultātu un dienestu sniegto atzinumu izvērtēšanai.  Lasīt vairāk

14.07.2015 16:23

Paziņojums par publisko apspriešanu koka ciršanai Brīvības ielā Ogrē

Ogres novada pašvaldība realizēs tehnisko projektu “Karoga masta izbūve” Brīvības ielā, īpašumam Brīvības ielā Nr. 32 piegulošajā teritorijā, Ogrē. Lasīt vairāk

31.08.2015 14:46

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Ogrē, Slimnīcas ielā

Ogres novada dome ir ieplānojusi veikt gājēju celiņa izbūvi Slimnīcas ielas posmā no Turkalnes ielai līdz Miera ielai un Miera ielas posmā no esošā gājēju celiņa līdz Turkalnes ielai, Ogrē. Lasīt vairāk

31.08.2015 15:06

Sākusies sabiedriskā apspriešana par grants ceļiem Ogres novada pagastos

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 17.12.2015. pieņemts lēmums apstiprināt grants ceļu posmu projekta atlases kritērijus un organizēt publisko apspriešanu. Lasīt vairāk

18.12.2015 10:18

Tuvākie notikumi

Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?