janvāris, baznīca janvāris, tilts

2017

Aicina uz publisko apspriešanu par pašvaldības grants seguma ceļiem

Jau iepriekš ziņots, ka Ogres novada pašvaldības 2017. gada 17.augusta domes sēdē pieņemts lēmums organizēt publisko apspriešanu par Ogres novadam piederošajiem ceļu posmiem bez cietā seguma, kurus uzņēmēji un iedzīvotāji vēlētos redzēt pārbūvētus un izbūvētus, turpinot projektu izstrādi un īstenošanu Lauku atbalsta programmas 2014. – 2020. gadam atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Lasīt vairāk

13.12.2017 16:52

Paziņojums par būvatļaujas izsniegšanu būvniecības ieceres “Autotransporta tunelis zem dzelzceļa sliežu ceļiem ar pieejām Kalna prospektā, Ogrē” realizācijai

Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvalde 2017.gada 23.novembrī pieņēma lēmumu Nr. BIS-BV-5.28-2017-1618 “Lēmums par būvatļaujas izdošanu autotransporta tuneļa zem dzelzceļa sliežu ceļiem ar pieejām Kalna prospektā, Ogrē, būvniecībai” un 2017.gada 23.novembrī izdeva būvatļauju Nr.BIS-BV-4.5-2017-787, spēkā no 2017.gada 23.novembra, autotransporta tuneļa zem dzelzceļa sliežu ceļiem ar pieejām Kalna prospektā, Ogrē, būvniecībai. Lasīt vairāk

27.11.2017 15:55

Paziņojums par autotransporta tuneļa publiskās apspriešanas uzsākšanu

Ar Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvaldes 2017.gada 17.oktobra lēmumu Nr. BIS-BV-5.28-2017-1471 “Lēmums par autotransporta tuneļa būvniecības zem dzelzceļa Kalna prospektā, Ogrē, Ogres nov., ar pieejām Kalna prospektā, publiskās apspriešanas uzsākšanu” nolemts nodot publiskai apspriešanai autotransporta tuneļa zem dzelzceļa sliežu ceļiem ar pieejām Kalna prospektā, Ogre, būvniecības ieceri. Lasīt vairāk

17.10.2017 17:31

Paziņojums par publiskās apspriešanas nepieciešamību

2017.gada 14. jūlijā Ogres novada pašvaldībā notika sanāksme, kurā pašvaldības vadība un speciālisti iepazinās ar autotransporta un gājēju tuneļa iespējamiem izbūves skiču risinājumiem un Ogres novada būvvaldē 2017.gada 29.septembrī saņemta Ogres novada pašvaldības būvniecības iecere par autotransporta tuneļa būvniecību zem dzelzceļa Kalna prospektā, ar pieejām Kalna prospektā, Ogrē, Ogres nov. Lasīt vairāk

17.10.2017 17:18

Līdz 2.oktobrim ir iespēja iesniegt savus priekšlikumus pārbūvējamajiem un izbūvējamajiem grants ceļu posmiem Ogres novadā

Ogres novada pašvaldības 2017. gada 17.augusta domes sēdē pieņemts lēmums organizēt publisko apspriešanu par Ogres novada grants ceļu posmiem, kurus uzņēmēji un iedzīvotāji vēlētos redzēt pārbūvētus un izbūvētus, turpinot projektu izstrādi un īstenošanu Lauku atbalsta programmas 2014. – 2020. gadam atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Lasīt vairāk

11.09.2017 14:00

Sākas publiskā apspriešana par grants ceļiem Ogres novadā

Ogres novada pašvaldības dome 2017.gada 17.augustā pieņēmusi lēmumu aktualizēt Ogres novada ceļu un ielu bez cietā seguma atlases kritērijus un organizēt to publisko apspriešanu. Lasīt vairāk

21.08.2017 13:38

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Jaunogres prospektā, Ogrē

Ogres novada pašvaldība plāno izbūvēt gājēju ietvi Jaunogres prospektā, Ogrē, posmā no Raiņa prospketa līdz Andreja Pumpura ielai. Lasīt vairāk

05.07.2017 09:57

Pārskats par veikto būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai aizsargdambja pārbūvei posmā no Brīvības ielas 60 līdz 80, Ogrē

Būvniecības ierosinātājs Ogres novada pašvaldība pamatojoties uz Ogres būvvaldes 2017.gada 30.janvāra lēmumu Nr. BIS-BV-5.2-2017-6 par publiskās apspriešanas nepieciešamību aizsargdambja pārbūvei posmā no Brīvības ielas 60 līdz 80, Ogrē veica būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai saskaņā Ministru kabineta 2014. gada 28.oktobra noteikumu Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 10. un 11.punktā norādīto informāciju un dokumentiem. Lasīt vairāk

15.05.2017 15:36

Pārskats par veikto būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai aizsargmola (straumvirzes) būvniecībai pie Ogres ietekas Daugavā

Būvniecības ierosinātājs Ogres novada pašvaldība pamatojoties uz Ogres būvvaldes 2017.gada 30.janvāra lēmumu Nr. BIS-BV-5.2-2017-7 par publiskās apspriešanas nepieciešamību aizsargmola (straumvirze) būvniecībai pie Ogres ietekas Daugavā, Ogrē veica būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai saskaņā Ministru kabineta 2014. gada 28.oktobra noteikumu Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 10. un 11.punktā norādīto informāciju un dokumentiem. Lasīt vairāk

15.05.2017 13:32

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Kalna prospektā, Ogrē

Ogres novada pašvaldība pārbūvēs gājēju ietvi Kalna prospektā, Ogrē, no Preses ielai līdz Zvaigžņu ielai. Lasīt vairāk

30.03.2017 16:54

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai aizsargmola (straumvirzes) būvniecībai pie Ogres ietekas Daugavā

Ar Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Attīstības departamenta būvvaldes 2017.gada 30.marta lēmumu Nr. BIS-BV-5.28-2017-359 “Lēmums par aizsargmola (straumvirzes) būvniecības pie Ogres ietekas Daugavā, publiskās apspriešanas uzsākšanu” nolemts nodot publiskai apspriešanai aizsargmola (straumvirzes) pie Ogres ietekas Daugavā, būvniecības ieceri. Lasīt vairāk

31.03.2017 09:38

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai aizsargdambja pārbūvei posmā no Brīvības ielas 60 līdz 80, Ogrē

Ar Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Attīstības departamenta būvvaldes 2017.gada 30.marta lēmumu Nr. BIS-BV-5.28-2017-360 “Lēmums par aizsargdambja pārbūvi posmā no Brīvības ielas 60 līdz 80, Ogrē, publiskās apspriešanas uzsākšanu” nolemts nodot publiskai apspriešanai aizsargdambja pārbūves posmā no Brīvības ielas 60 līdz 80, Ogrē, būvniecības ieceri. Lasīt vairāk

31.03.2017 09:31

Par kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanu Ogres pilsētas centra teritorijā

Ogres novada pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.jūlija noteikumu Nr.392 “Kultūras pieminekļa aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” 5.1.apakšpunktu informē, ka Ogres pilsētas aizsargājamās apbūves teritorijās Ogres pilsētas centra 20.un 30.gadu apbūves un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūves un tām piegulošās teritorijās tiks izstrādāti šādu valsts aizsardzībā esošu vietējas nozīmes kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projekti: Lasīt vairāk

20.03.2017 15:41

Paziņojums par publiskās apspriešanas nepieciešamību

Ogres novada pašvaldības dome nolēma apstiprināt dalību “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projekta iesniegumu atlases otrās kārtas konkursā ar projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot vecā aizsargdambja pārbūvi pie Ogres upes ietekas Daugavā”. Lasīt vairāk

02.02.2017 10:10

Paziņojums par publiskās apspriešanas nepieciešamību

Daugavas upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plānā iekļauta arī Ogres pilsētas piegulošo teritoriju aizsardzībai nepieciešamo pasākumu izstrāde un īstenošana. Lasīt vairāk

02.02.2017 10:07

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rūpnieku ielā, Ogrē

Ogres novada pašvaldība ir ieplānojusi veikt Rūpnieku ielas pārbūvi posmā no Ogres upes līdz Birzgales ielai. Lasīt vairāk

01.02.2017 11:50

Tuvākie notikumi

Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?