janvāris, baznīca janvāris, tilts

2018

Uzsākta lokālplānojuma grozījumu 1.0.redakcijas publiskā apspriešana

Publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” grozījumu 1.0. redakcija. Lasīt vairāk

28.12.2018 16:10

Paziņojums par IVN uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu Lasīt vairāk

16.10.2018 13:11

Pārskats par publisko apspriešanu būvniecības iecerei kūts pārbūve nekustamajā īpašumā “Ekāni", Ogresgala pag., Ogres nov.

Pārskats par veikto būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai kūts pārbūvei nekustamajā īpašumā “Ekāni”, Ogresgala pag., Ogres nov. Lasīt vairāk

29.08.2018 18:29

Paziņojums par publiskas apspriešanas uzsākšanu kūts pārbūvei nekustamajā īpašumā “Ekāni", Ogresgala pag., Ogres nov.

Būvniecības ieceres prezentācija kūts pārbūvei nekustamajā īpašumā "Ekāni", Ogresgala pag., Ogres nov.,  notiks 2018.gada 24.jūlijā, plkst.18.00, Ogres novada pašvaldībā, Lielajā zālē, 3.stāvā, Brīvības ielā 33, Ogrē.  Lasīt vairāk

12.07.2018 09:58

Izskatīs lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus

Ogres novada pašvaldība informē, ka 2018. gada 4. jūnijā plkst.16.00  Ogres novada pašvaldības ēkas 3. stāva zālē Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti lokālplānojuma Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu jaunas izglītības iestādes vajadzībām projekta (redakcijas 1.0.) publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi. Lasīt vairāk

18.05.2018 14:44

Sāksies Ogres apbūves teritorijas lokālplānojuma publiskā apspriešana

2018. gada 18. maijā Ogres novada pašvaldība uzsāks lokālplānojuma “Lokālplānojums kā Ogres novada teritorijas plānojuma grozījumi aizsargājamās apbūves teritorijās Ogres pilsētas centrā un tām piegulošajām teritorijām” pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu. Lasīt vairāk

17.05.2018 08:33

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai saistībā ar auto tuneļa un gājēju tuneļa izbūvi Ogrē

Ogres novada pašvaldība zem dzelzceļa būvēs auto tuneli Kalna prospektā un gājēju tuneli Mālkalnes prospektā, Ogrē. Lasīt vairāk

11.05.2018 14:50

Pieņem lēmumu atteikt būvatļaujas izdošanu automazgātuves būvniecībai

Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas "Ogres novada pašvaldība" Ogres novada būvvalde informē, ka apkopojot publiskās apspriešanas rezultātus un ņemot vērā  būvniecības normatīvo aktu prasības,  19.04.2018. tika pieņemts lēmums par atteikumu izdot būvatļauju pašapkalpošanās automazgātavas būvniecībai nekustamajā īpašumā Vidus prospektā 3, Ogrē, Ogres nov. Lasīt vairāk

21.04.2018 13:38

Paziņojums par lokalplānojuma publisko apspriešanu

2018. gada 17. aprīlī Ogres novada pašvaldība uzsāk lokālplānojuma “Lokālplānojums Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu jaunas izglītības iestādes vajadzībām” 1.0. redakcijas publisko apspriešanu. Lasīt vairāk

17.04.2018 11:34

Paziņojums par lokalplānojuma publisko apspriešanu

2018. gada 17. aprīlī Ogres novada pašvaldība uzsāk lokālplānojuma “Lokālplānojums Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu jaunas izglītības iestādes vajadzībām” 1.0. redakcijas publisko apspriešanu. Lasīt vairāk

11.04.2018 08:34

Pārskats par publisko apspriešanu būvniecības iecerei “Automazgātavas būvniecība Vidus prospektā 3, Ogrē, Ogres nov.”

Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvalde sagatavojusi  pārskatu pēc publiskas apspriešanas par automazgātavas būvniecību Vidus prospektā 3, Ogrē, Ogres nov., norises beigām. Lasīt vairāk

03.04.2018 13:40

Paziņojums par sanāksmi, kurā tiks izskatīti Madlienas pagasta nekustamā īpašuma “Austrumu meži” detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi

Sanāksme, kurā tiks izskatīti Madlienas pagasta nekustamā īpašuma “Austrumu meži” detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, notiks 2018.gada 4.aprīlī plkst.16:00  Madlienas pagasta pārvaldes Apaļajā zālē (“Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pagasts).

21.03.2018 10:33

Publiskai apspriešanai nodod DI plānu

Publiskai apspriešanai tiek nodota Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2017. – 2020. gadam pirmā redakcija. Lasīt vairāk

21.03.2018 13:33

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai posmā no Krasta ielas promenādes līdz Norupītes aizsargdambim, Ogrē

Ogres novada pašvaldība plāno būvēt gājēju ceļu posmā no Krasta ielas promenādes līdz Norupītes aizsargdambim, Ogrē. Lasīt vairāk

09.03.2018 08:37

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Ogres novada pašvaldība 2018. gada 15. februārī pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr. 3, 15.§) “Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Austrumu meži”, Madlienas pag., Ogres nov., kadastra apzīmējums 7468 001 0267, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lasīt vairāk

01.03.2018 09:43

Būvniecības ieceres prezentācija automazgātavas jaunbūvei

Būvniecības ieceres prezentācija automazgātavas jaunbūves būvniecībai Vidus prospektā 3, Ogrē, Ogres nov., notiks 2018.gada 20.februārī, plkst.18.00, Ogres novada pašvaldībā, Lielā zālē, 3.stāvā, Brīvības ielā 33, Ogrē. Lasīt vairāk

20.02.2018 09:35

Paziņojums par publiskās apspriešanas uzsākšanu automazgātavas jaunbūvei

Pamatojoties uz 2018.gada 7.februāra lēmumu Nr.BIS-BV-5.28-2018-184, par publiskās apspriešanas uzsākšanu automazgātavas jaunbūves būvniecībai Vidus prospektā 3, Ogrē, Ogres nov., Ogres novada būvvalde 2018.gada 9.februārī uzsāk publisko apspriešanu. Lasīt vairāk

07.02.2018 11:35

Tuvākie notikumi

Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?