Ogres pilsētas svētki 2019 Krasta laukums, 2019. gada augusts Ogres upe, 05.08.2019. Ogres upe, jūlijs, 2017

2019

Paziņojums par vistu novietņu kompleksa – olu un olu produktu ražotnes izveides Ogres novada Madlienas pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedriskā apspriešana paredzēta 2019. gada 7. augustā plkst. 18.00 Madlienas Kultūras nama “O divi” zālē, Madlienas pagastā, Ogres novadā. Lasīt vairāk

23.07.2019 13:46

Paziņojums par publisko apspriešanu „Pārvada šķērsojuma pār dzelzceļu Kalna prospektā, Ogrē”

Būvniecības ieceres prezentācija „Pārvada šķērsojuma pār dzelzceļu Kalna prospektā, Ogrē”, Ogres nov., būvniecībai, notiks 2019.gada 30.jūlijā plkst. 16.00 Brīvības ielā 33, Ogrē, Lielā zālē, 3.stāvā. Lasīt vairāk

11.07.2019 16:55

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai teritorijā starp Jāņa Čakstes prospektu un Ogres ielu Ogrē

Ogres novada pašvaldība ir izveidojusi ieceri izbūvēt iekārto (gājēju) tiltu pār Ogres upi teritorijā starp Jāņa Čakstes prospektu un Ogres ielu Ogres pilsētā. Lasīt vairāk

09.07.2019 17:20

Paziņojums par publiskas apspriešanas uzsākšanu tirgus laukuma izbūvei Suntažos

Būvniecības ieceres prezentācija tirgus laukuma izbūvei nekustamajā īpašumā “Tirgus placis", Suntažu pag., Ogres nov., notiks 2019.gada 18.jūnijā plkst. 17:00 Suntažu pagasta pārvaldes ēkas Mazajā zālē, 3. stāvā, “Tautas nams”, Suntažu pag., Ogres nov. Lasīt vairāk

07.06.2019 11:20

Paziņojums par publisko apspriešanu tirgus laukuma izbūvei Suntažos

Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldības” Ogres novada būvvalde 2019.gada 31.maijā pieņēma lēmumu “Lēmums par publiskas apspriešanas nepieciešamību tirgus laukuma izbūvei nekustamajā īpašumā "Tirgus placis”, Suntažu pag., Ogres nov.” Nr.BIS-BV-5.2-2019-15. Lasīt vairāk

06.06.2019 11:03

Uzsākta lokālplānojuma 1.0. redakcijas un Vides pārskata publiskā apspriešana

Publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām, 1.0. redakcija un Vides pārskats. Lasīt vairāk

23.04.2019 08:49

Uzsākta detālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana

Ogres novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra lēmumu “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Austrumu meži”, Madlienas pag., Ogres nov., 1.1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai tiek nodota detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Austrumu meži”, Madlienas pag., Ogres nov., kadastra Nr. 7468 001 0266, pilnveidotā redakcija. Lasīt vairāk

26.02.2019 16:05

Uzsākta lokālplānojuma grozījumu 1.0.redakcijas publiskā apspriešana

Publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” grozījumu 1.0. redakcija. Lasīt vairāk

28.12.2018 16:10

Tuvākie notikumi

Augusts
4
26
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai plānojat apmeklēt Ogres pilsētas svētkus no 22. līdz 24. augustam?

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Valsts veselības apdrošināšana