Tiks samazināts pārbūvējamo ceļu apjoms Madlienas un Suntažu pagastā

Drukāt
Sākumlapa > Satiksme, ceļi > Ziņas, jaunumi

21.06.2019 10:05

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 20. jūnijā tika pieņemts lēmums veikt grozījumus pašvaldības 2018.gada 18.janvāra lēmumā, samazinot pārbūvējamo ceļu apjomu Madlienas un Suntažu pagasta teritorijā.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumu “Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalsta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un pārbūvei izvirzītajiem pašvaldības ceļu posmiem bez cietā seguma” tika apstiprināta dalība valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar projektu “Grants ceļu posmu pārbūve Ogres novadā – II kārta”, kā arī apstiprināts projekta kopējais finansējums - attiecināmo izmaksu summa 1 139 393,44 eiro, publiskā finansējuma apmērs - 1 025 454,09 eiro.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2019.gada 11.jūnija lēmumā noteikts, ka pašvaldībām prioritāri tiek izsniegti aizņēmumi Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu, tas ir, pašvaldība var lūgt aizņēmumu Valsts kasē tikai attiecināmajām izmaksām.
Finanšu resursu ierobežotas piesaistes iespējas dēļ pašvaldība nevar nodrošināt finansējumu visām projekta neattiecināmo izmaksu pozīcijām, tāpēc tika pieņemts lēmums veikt projekta grozījumus, svītrojot šādas izmaksu pozīcijas:

Rezultātā kopējais projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apjoms veido 1 177 751,75 eiro (ieskaitot PVN), no kura attiecināmās izmaksas ir 1 138 806,69 euro, atbalsta apmērs ir 1 025 454,10 euro, pašvaldības līdzfinansējums ir 113 352,59 euro un neattiecināmās izmaksas ir 38 945,06 euro.
Domes sēdē apstiprinātās izmaiņas tiks iesniegtas Lauku atbalsta dienestam (LAD). Ja LAD saskaņos veiktās izmaiņas, tiks uzsākti projekta ietvaros paredzēto ceļu seguma pārbūves darbi, tikai samazinātos apjomos.