Brīvības iela 24.04.2019.

Īpašniekiem jānodrošina traucējošu zaru apzāģēšana

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

21.02.2019 14:41

Viena no pašvaldības funkcijām ir nodrošināt pašvaldībai piederošo ielu, ceļu un stāvlaukumu uzturēšanu. Ceļu uzturēšana Ogres novadā tiek veikta, ņemot vērā autoceļiem piešķirtās uzturēšanas klases. Autoceļa uzturēšanas klasi (A, A1, B, C un D) nosaka, ņemot vērā autoceļa klasifikāciju un transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, autoceļa segumu, tā tehnisko stāvokli, autoceļu uzturēšanai plānoto (pieejamo) finansējumu un autoceļu ekonomisko un sociālo nozīmi.

 
D klases ielu uzturēšana Ogres pilsētā ir apgrūtinoša, jo šīs klases ielas ir ar vismazāko ielas platumu, nereti tām ir tikai viena brauktuve, nav gājēju ietves un ir grants segums. Ogres pilsētas teritorijā šādas klases ielas galvenokārt atrodas bijušo dārzkopības sabiedrību teritorijās, kurās ielu sarkanās līnijas nesakrīt ar īpašumu robežām. Nelielo zemes vienību dēļ iedzīvotāji nereti dzīvžogus veido ārpus sava īpašuma žoga - ielas daļā. Šie dzīvžogi vai atsevišķi augoši koki mēdz pāraugt, un to zari izplešas ārpus žoga, kas apgrūtina ceļu uzturēšanas darbus. Ogres pilsētas ielu un ceļu uzturētajam nav iespējams vienlaidus veikt sniega tīrīšanas un greiderēšanas darbus, jo jāizvairās no koku un krūmu zariem, kuri var radīt bojājumus ceļu uzturēšanas tehnikas vienībām. Pašvaldība no ceļu un ielu uzturētajiem ir saņēmusi vairākkārtējas sūdzības par iepriekš minēto problēmu, kas īpaši aktuāla ir Lašupju teritorijā. Sūdzības tiek saņemtas arī no iedzīvotājiem par to, ka šādi krūmi apgrūtina braukšanu un tiek saskrāpētas automašīnas.
 
Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldība aicina iedzīvotājus apsekot savus īpašumus un sakopt dzīvžogus, kā to nosaka Ogres novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 49/2013 “Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā” 5.4.apakšpunktā noteiktais - atbildīgās personas pienākums savā teritorijā pie ietvēm un ielu braucamajām daļām nodrošināt gājējiem un transportlīdzekļiem traucējošu zaru apzāģēšanu. Minētie darbi ir jāpaveic līdz šī gada 15.aprīlim.

 

Atpakaļ
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?