Brīvības iela 24.04.2019.

Precizē grants ceļu pārbūves izmaksas

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

14.03.2019 12:40

Precizētas projekta “Grants ceļu posmu pārbūve Ogres novadā – II kārta” izmaksas. Projekta ietvaros šogad plānots pārbūvēt vairākus grants ceļu posmus Ogresgala, Suntažu un Madlienas pagastā.

 
2018. gada 18. janvārī Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalsta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un pārbūvei izvirzītajiem pašvaldības ceļu posmiem bez cietā seguma”, tika apstiprināta dalība valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar projektu “Grants ceļu posmu pārbūve Ogres novadā – II kārta”, kā arī apstiprināts projekta kopējais finansējums 1 139 393,44 EUR apmērā, kas ir projekta attiecināmās izmaksas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos noteikto kvotas atlikumu Ogres novadam.
 
Šobrīd ir sagatavoti šī lēmuma grozījumi par projekta pārbūves izmaksu izmaiņām, pamatojoties uz sabiedriskās apspriešanas rezultātiem 2017. gadā, kad iedzīvotāji un uzņēmēji pauda vajadzības pēc garākiem sakārtotiem ceļu posmiem, kā arī ceļu cieto segumu Suntažos un Madlienā, kā arī uz 2018. gadā izstrādātajiem būvprojektiem un projekta īstenošanai nepieciešamo būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumu rezultātiem.
 
Atgādinām, ka Ogres novada pašvaldība startēs Lauku atbalsta dienestā ar projektu par grants ceļu posmu pārbūvi:
 
Saskaņā ar konkursa “Grants seguma ceļu pārbūve” iepirkumu komisijas 2019. gada 7. februāra lēmumu līguma slēgšanas tiesības par grants ceļu pārbūvi piešķirtas sekojošiem uzņēmumiem:
1. Piegādātāju apvienībai SIA “Baustelle” un CBF SIA “Binders” piešķirtas līguma slēgšanas tiesības par grants seguma ceļa Ogresgala pagastā, V967 posmā Kauliņi-Pīlādži (I un II kārtas), Suntažu pagasta autoceļa A1, kā arī Madlienas pagasta autoceļa A1 posmā Aveni-Šūšeni pārbūvi. Līguma summa – 1 815 714,69 EUR (ar PVN).
2. SIA “STRABAG” piešķirtas līguma slēgšanas tiesības par autoceļa A1 posmā no P32 līdz iebrauktuvei uz Madlienas vidusskolu pārbūvi. Līguma summa – 336 508,41 EUR (ar PVN).
 
Kopējās projekta izmaksās iekļautas arī būvprojektu izstrādes, autoruzraudzības, būvuzraudzības izmaksas.
 
Ņemot vērā precizētās kopējās projekta izmaksas, projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apjoms ir 2 264 213,43 EUR.
 
Ogres novada pašvaldības domes Finanšu komitejas sēdē 14. martā deputāti atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu, kas paredz grozīt minēto Ogres novada pašvaldības 2018. gada 18. janvāra lēmumu, izsakot 2. punktu šādā redakcijā: “Apstiprināt projekta kopējo finansējumu 2 264 213,43 EUR, no kura attiecināmās izmaksas ir 1 139 393,44 EUR, atbalsta apmērs ir 1 025 454,10 EUR, pašvaldības līdzfinansējums ir 113 939,44 EURun neattiecināmās izmaksas ir 1 124 819,89 EUR”.
 
Ogres novada pašvaldība plāno projektu iesniegt Lauku atbalsta dienestā 2019. gada marta beigās, 2019. gada 1. pusē uzsākt būvdarbus un tos pabeigt 2019. gadā.
 
Jautājums tika izskatīts Ogres novada pašvaldības domes Finanšu komitejas sēdē 14. martā un virzīts gala lēmuma pieņemšanai domes sēdē 21. martā.
 

 

Atpakaļ
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?