Pozitīvo cilvēku teātris “Ārpus Robežām” uzstājas viesiem no 10 valstīm

Drukāt
Sākumlapa > Sociālā palīdzība > Aktualitātes

27.02.2019 10:52

No 19. līdz 24.februārim Rīgā norisinājās starptautiskas mācības "Šķērslis – Iespēja", tīklošanās seminārs organizācijām, kuras strādā vai vēlas strādāt ar jauniešiem ar veselības traucējumiem un/vai invaliditāti. Šajās mācībās piedalās 20 personas no 10 valstīm, aptverot ES valstis, Kosovu un Bosniju un Hercogovinu.

Šo mācību galvenais mērķis bija veicināt uzdrīkstēšanos sagatavot un iesniegt projektus Eiropas Savienības programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā”” vai “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros, kā arī nodrošināt jauniešiem ar veselības traucējumiem iespēju iegūt starptautisku pieredzi, prasmes un zināšanas.
Apmācību ietvaros to dalībnieki 21.februāra vakarā apmeklēja arī Ogri, kur klātienē tikās ar pozitīvo cilvēku teātri “Ārpus Robežām”, kura aktieri ir personas ar īpašām vajadzībām, kuras ikdienā apmeklē Ogres novada Sociālā dienesta dienas centru “Saime”, un brīvprātīgie jaunieši bez veselības problēmām.
Pateicoties Ogres Kultūras centram, personiski Ritai Smirnovai, jauniešiem bija iespēja savu iestudēto izrādi “Citādais no NotrDamas” parādīt viesiem, uzstājoties uz lielās skatuves, būt profesionāli izgaismotiem un apskaņotiem.
Teātris un mūzika ir lielisks veids, kā pievērst sabiedrības uzmanību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, uzsverot un parādot to, ko šie cilvēki var, nevis runāt par lietām, kuras nevar.
“Mēs uzrunājam cilvēkus no skatuves - izmantojot personas radošo spēku un mākslas talantus. Mēs vēlamies aizskart cilvēku sirdis, lai pierādītu, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām ir talantīga un nozīmīga mūsdienu sabiedrības daļa”, uzsver integratīvā teātra “Ārpus Robežām” vadītāja Zanda Vītola.
“Dzīve ir kā teātris ar lomu spēlēm! Bet MĒS esam tie aktieri! Labi vai slikti,- tas kā nu kuram izdodas. Pilnīgi saprotams, ka mums katram gribas spēlēt to galveno lomu - gan savā, gan citu cilvēku dzīvē. Taču ne katrs to var, kādam ir jābūt arī masu skatos. Un patiesībā, nemaz jau nav jāuztraucas par to, ka ne vienmēr tiekam pie galvenās lomas, jo arī otrā plāna aktieriem piešķir godalgas.”
Galu galā, teātra prakse ir īpaši efektīva, ļaujot ikvienam labāk izprast cilvēka pasauli, viņa spējas, vajadzības un palīdzēt realizēt katra cilvēka vērtību – pat ar šīm vai citām attīstības atšķirībām.
Ceturtdienas vakaru īpaši jauku darīja fakts, ka Ogres Kultūras centra Lielajā zālē bija ne tikai viesi no 10 dažādām valstīm, bet arī pašu aktieru ģimenes locekļi, atbalsta personas, draugi un DC “Saime” darbinieki. Tas, jo īpaši, iepriecina, stiprina un apliecina, ka katram no mums ir svarīgi sajust līdzcilvēku sirds siltumu, palīdzību un klātbūtni.
Pēc izrādes noskatīšanās muzikālu sveicienu viesiem un pašmāju cilvēkiem bija sagatavojuši DC “Saime” mūzikas skolotājs Andris Priedītis, centra vadītājs Jurijs Lanavojs un, protams, galvenie mākslinieki - “Saimenieki”.
Vakara gaitā biedrības "Lux Viridia" vadītāja Kristīne Eglīte iepazīstināja klātesošos ar sociālās integrācijas aktivitātēm, kuras tiek realizētas biedrībai cieši sadarbojoties ar Ogres novada pašvaldību, kā arī dalījās pieredzē ar ārvalstu kolēģiem par 2018.gada vasarā realizēto Erasmus+ jauniešu apmaiņas projektu “Brīvprātīgais darbs – kā tilts starp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un mūsdienu sabiedrību”.
Spilgts un atmiņā paliekošs bija “Saimenieku” Inese Pabērzas un Arvīda Denisa izpildītais lēnais valsis.
Pasākuma noslēgumā visi vienojāmies vienā kopīgā improvizācijas dejā, ukraiņu brīvprātīgā jaunieša Borisa Žeglova, kurš atrodas Latvijā “Eiropas Solidaritātes korpusa” projekta ietvaros, iedrošināti.

Varam lepoties, ka mūsu ieguldījums sociālās integrācijas un iekļaujošas sabiedrības veidošanas virzienā nav palicis nepamanīts un, mēs varam sniegt iedvesmu un zināšanas citām, līdzīgi domājošām organizācijām.

Informāciju sagatavoja Zanda Vītola