Drukāt
Sākumlapa > Uzņēmējdarbība > Ogres novada uzņēmēju biedrība

Par ONUB
Ogres uzņēmēju biedrība ir nevalstiska darba devēju organizācija, kas izveidota ar mērķi nodrošināt sadarbību Ogres novada uzņēmēju starpā, Ogres pilsētas un novada uzņēmēju interešu pārstāvniecību un dialoga veidošanu ar valsts institūcijām, pašvaldībām un starptautiskām organizācijām.
Biedrības vīzija ir plaukstošs un ekonomiski stabils Ogres novads, kurā ir uzņēmējdarbību un sabiedrības labklājību veicinoša vide.
Biedrības misija ir, veicinot savstarpēju uzņēmēju sadarbību, veicināt uzņēmējdarbības vides un sabiedrības labklājības uzlabošanos Ogres novadā un valstī.
Biedrības mērķi ir:
Ogres novada uzņēmēju biedrība aicina pievienoties biedrības darbā visus aktīvos sava novada un valsts ekonomiskās attīstības un labklājības celšanā ieinteresētus uzņēmējus. Šobrīd biedrības valdes priekšsēdētājs ir Ēriks Eisaks, biedrības valdē ir ievēlēti uzņēmēji Ēriks Eisaks, Māris Legzdiņš, Andris Bērziņš, Didzis Mizis un Māris Kapusts. Biedrības valdes sēdes ir atklātas un tās notiek katra mēneša pirmajā otrdienā plkst.17.00.
ONUB mājas lapa: http://onub.lv/
+371 29512162
info@onub.lv
Brīvības iela 12, Ogre