Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

Aicinām piedalīties aptaujā par novada attīstību

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

02.07.2020 08:32

Ogres novada pašvaldībai ir svarīgi nodrošināt sabiedrības līdzdalību novada attīstības procesos un uzklausīt iedzīvotāju viedokli, tādēļ ikviens aicināts līdzdarboties Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādē.

 
Iedzīvotāji un uzņēmēji aicināti līdz 15. jūlijam aizpildīt elektronisku aptaujas anketu, sniedzot savu vērtējumu par dzīvi novadā, pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, pašvaldības darbu un novada attīstības iespējām.
 
 
Jau tika informēts, ka atbilstoši Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 21.novembrī pieņemtajam lēmumam “Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” uzsākta attīstības programmas izstrāde, kuras mērķis ir izstrādāt attīstības programmu, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.
 
Attīstības programmas izstrādātāji ir SIA “Ķemers Business and Law Company”, kuru uzdevums ir novērtēt Ogres novada pašvaldības rīcībā esošos resursus (dabas resursi, infrastruktūra, cilvēkresursi), piedāvāt skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai, sekmēt rīcību un investīciju mērķtiecīgu plānošanu, nodrošināt integrētu pieeju problēmjautājumu risināšanā, kā arī nodrošināt Attīstības programmas un uzraudzības sasaisti ar pašvaldības budžeta plānošanu.
 
Izstrādes procesā tiek organizētas vairākas tematisko darba grupu sanāksmes, iesaistot pašvaldības administrācijas, kultūras, mākslas, izglītības, sporta, sociālo pakalpojumu, veselības nozares, aģentūru, uzņēmumu pārstāvjus, nevalstisko organizāciju biedrus, kā arī citus interesentus. Tiks organizētas arī teritoriālo grupu - Ogresgala, Madlienas, Suntažu un Taurupes - tikšanās. Katra darba grupa veiks esošās situācijas analīzi un izvērtēšanu, balstoties uz veikto esošās situācijas izpēti un ziņojumu par Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam īstenošanu, kā arī sniegs savus priekšlikumus par turpmākajām novada attīstības iespējām.
 
Aktuāla informācija par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes aktivitātēm un pasākumiem pieejama izstrādātāja – SIA “Ķemers Business and Law Company” tīmekļa vietnē: https://kblc.lv/ogres-novada-ap-2021-2027-izstrade/.

 

Atpakaļ
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?