Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

Pievērsīs pastiprinātu uzmanību sabiedriskās kārtības ievērošanai

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

20.06.2019 16:12

Šodien Ogres novada pašvaldības domes sēdes informatīvajā daļā tika izskatīts jautājums par Ogres novada teritorijas tīrības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas uzlabošanu.

 
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis informēja, ka Ogres novada pašvaldība turpmāk lielāku uzmanību pievērsīs tīrības un kārtības uzturēšanai pilsētas un novada teritorijā. “Ogres novads ir skaista un zaļa teritorija, bet diemžēl daudzi iedzīvotāji to regulāri piemēslo, izgāžot atkritumus mežos un pļavās, piegružo pilsētas ielas un zaļās zonas.” Kā piemēru viņš atzīmēja Ogres novada Kultūra centra kāpnes, uz kurām jauniešiem patīk pavadīt laiku. Kaut arī abās pusēs ir pieejamas atkritumu urnas, jaunieši atkritumus, piemēram, pudeles vai čipsu pakas, atstāj turpat uz kāpnēm. Tāpat regulāri notiek pilsētas centrā esošās publiskās tualetes demolēšana. Viņš uzsvēra, ka visām rīcībām ir sekas - nesen pludmalē pie Ogres vecupes bērns sagrieza kāju, jo kāds pirms tam tur bija saplēsis un izmetis stikla pudeli.
 
Domes sēdē tika prezentēta mobilā video novērošanas kamera, kuru var uzstādīt jebkurā vietā, jo tai nav vajadzīga elektrības padeve. Šī kamera tiks izmantota gan Zilo kalnu dabas teritorijā, gan Ogres pilsētā, lai varētu fiksēt iedzīvotājus, kas piemēslo teritoriju un nodarbojas ar huligānismu.
 
Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale informēja, ka ir izstrādāts jauns sabiedriskās kārtības saistošo noteikumu projekts, precizējot, kādas darbības ir aizliegts veikt sabiedriskajās vietās un zaļajā zonā Ogres novadā, kā arī paredzot lielākus naudas sodus par noteikumu neievērošanu. Tā kā noteikumi ir vērsti uz sabiedrības interesēm, tuvākajā laikā pašvaldība aicinās gan pilsētas, gan novada pagastu iedzīvotājus paust savu viedokli par šiem noteikumiem, kā arī izteikt savus ierosinājumus un priekšlikumus sabiedriskās kārtības uzlabošanai novadā.
 
Pašlaik sabiedrisko kārtību Ogres novada teritorijā un administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem regulē Ogres novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošie noteikumi Nr.20/2010 “Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Ogres novadā”. Izvērtējot noteikumos noteikto regulējumu un faktisko situāciju sabiedriskās kārtības uzturēšanai Ogres novadā, secināts, ka šobrīd noteiktā administratīvā atbildība par sabiedriskā kārtības pārkāpšanu nav pietiekoši regulēta, lai cilvēki atturētos no aizliegtās darbības veikšanas, lai varētu nodrošināt sabiedrisko kārtību tādā līmenī, ka būtu nepieciešams.
 
Esošajos noteikumos netiek regulēti nosacījumi par ugunskura un grillēšanu tam neparedzētās vietās, ubagošanu, sadzīves priekšmetu, dzīvnieku mazgāšanu sabiedriskās vietās, dzīvojamo un sabiedriskās ēku apzīmēšanu un bojāšanu, kā arī citas darbības. Jaunie saistošie noteikumi paredz soda apmēru paaugstināšanu, jo, ņemot vērā pašvaldības policijas sastādītos aktus par teritorijas piegružošanu un esošo situāciju, redzams, ka sodi nav pietiekami, lai iedzīvotāji apzinātu savas rīcības sekas un kaitējumu.
 
Pilnveidojot esošo kārtību, kā arī to papildinot ar jauniem nosacījumiem sabiedriskās kārtības uzturēšanai un palielinot sodu apmērus par noteikumu pārkāpumiem, efektīvāk tiks panākts vēlamais rezultāts sabiedriskās kārtības nodrošināšanā. Saistošie noteikumi veicinās arī pašvaldības policijas darba efektivitāti, jo būs skaidras sabiedriskās kārtības prasības un administratīvā atbildība par to neievērošanu.
 
Egils Helmanis atkārtoti uzsvēra, ka šis jautājums ir ļoti būtisks: “Vainīgo konstatēšana un bargāki sodi par mēslošanu un huligānismu, ir vienīgais veids, lai mēs varētu dzīvot tīrā un sakārtotā vidē.” Viņš arī aicināja visiem kopā rūpēties par sabiedriskās kārtības ievērošanu.

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 15.04.2021.

Tuvākie notikumi

Jūnijs
1
2
3
5
8
9
10
15
24
25
27
29
30
Notikumu kalendārs
PIETEIKŠANĀS TERITORIĀLAJĀM DARBA GRUPĀMKlientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?