Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

Par jauniem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

10.08.2018 10:01

Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka ir sagatavoti grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” (turpmāk – Noteikumu projekts).

 
Noteikumu projekta mērķis ir precizēt dabas pieminekļu robežas un nosaukumus, aktualizēt administratīvo iedalījumu, kā arī noteikt piecus jaunus dabas pieminekļus - „Inčukalna Velnala” (Inčukalna novadā), “Jūrmalas Baltā kāpa” (Rīgas un Jūrmalas pilsētu teritorijā), “Raganu klintis” (Apes pilsētas teritorijā), kā arī “Raunas Staburags” (ietilpst esošajā dabas liegumā “Raunas Staburags”, Raunas novada teritorijā) un “Staiceles Dzelzs avoti” (ietilpst esošajā dabas parkā “Salacas ieleja”, Staiceles pilsētas teritorijā).
 
Noteikumu projekts arī paredz precizēt 69 ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežas. Zinātnisko pamatojumu dabas pieminekļu robežu izmaiņām sagatavojuši Latvijas Universitātes eksperti - ģeologi pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījuma.
 
Nr.
Dabas pieminekļa nosaukums
Novads
1
Grūbes dolomīta atsegums
Apes
2
Kalamecu un Markuzu gravas
Apes
3
Sikšņu dolomīta atsegums
Apes
4
Vizlas lejteces atsegumi un Žākļu dižakmens
Apes
5
Žagatu klints
Apes
6
Stiglavas atsegumi
Viļakas
7
Skaistkalnes karsta kritenes
Vecumnieku
8
Ainavu krauja
Amatas
9
Dolomītu krauja
Amatas
10
Īļāku iezis
Amatas
11
Ķaubju iezis
Amatas
12
Stūķu iezis
Amatas
13
Vizuļu iezis
Amatas
14
Zvārtes iezis
Amatas
15
Baltā klints (Liepas iezis)
Priekuļu
16
Grīviņu iezis
Priekuļu
17
Tītmaņu iezis
Līgatnes
18
Kazu ieleja (ar Lībānu– Jaunzemju saldūdens kaļķiežu iegulām un Sikspārņu alām)
Priekuļu
19
Rauņa slāņi
Priekuļu, Cēsu
20
Vaives lejteces ieži
Priekuļu
21
Kalējala
Pārgaujas
22
Katrīnas iezis
Pārgaujas, Līgatnes
23
Zīlēnu saldūdens kaļķiežu iegula
Vecpiebalgas
24
Daugavas Vārti (Slutišķu un Ververu krauja)
Daugavpils
25
Viļušu avots
Daugavpils
26
Mālkalnes avots
Daugavpils
27
Sproģu gravas
Krāslavas
28
Šķērveļa lejteces dolomīta atsegums
Skrundas
29
Zoslēnu atsegumi
Skrundas
30
Muižarāju klintis
Ventspils, Kuldīgas
31
Riežupes ūdenskritums un atsegumi
Kuldīgas
32
Riežupes Smilšalas
Kuldīgas
33
Ketleru atsegums
Skrundas
34
Šķēdes atsegums
Kuldīgas, Saldus
35
Ogļukalna atsegums
Vaiņodes, Saldus
36
Pūsēnu kalns
Nīcas
37
Nidas pludmale
Rucavas
38
Baltijas ledus ezera krasta valnis pie Rīvas
Pāvilostas
39
Strantes–Ulmales stāvkrasts
Pāvilostas
40
Ežurgu Sarkanās klintis
Salacgrīvas
41
Veczemju klintis
Salacgrīvas
42
Krauju akmeņu saliņa
Salacgrīvas
43
Lībiešu upuralas
Salacgrīvas
44
Svētciema akmeņu saliņa
Salacgrīvas
45
Vīksnu alas
Alojas
46
Lauderu Velna dobe
Zilupes
47
Rundēnu Velna dobe
Ludzas, Zilupes
48
Ogres dolomīta krauja
Ogres
49
Līčupes atsegums
Ogres
50
Ziedleju klintis
Inčukalna, Krimuldas
51
Gūtmaņa ala
Siguldas
52
Kautraka gravas
Siguldas
53
Saltavots
Siguldas
54
Sviķupītes ielejas atsegumi
Siguldas
55
Plieņu atsegums
Saldus, Skrundas
56
Kaļķupītes klintis
Dundagas
57
Pitragupes krasti
Dundagas
58
Lūrmaņu atsegumi
Talsu
59
Kaltenes kalvas
Rojas
60
Kaltenes krasta veidojumi
Rojas
61
Velna acs avots
Kandavas
62
Rāmnieku smilšakmens atsegums
Strenču
63
Bēršu drumlini
Burtnieku
64
Dauģēnu klintis un alas
Mazsalacas
65
Silmaču iezis un alas
Mazsalacas
66
Bezdelīgu klintis un alas
Mazsalacas
67
Dzelveskalna atsegumi un alas
Mazsalacas
68
Stoķu klintis un Patkula ala
Valmieras, Pārgaujas
69
Staldzenes stāvkrasts
Ventspils pilsēta
 
 
Noteikumu projekts paredz arī precizēt dabas pieminekļu nosaukumus:
 
­   “Sikšņu dolomīta atsegumi” uz “Vidagas dolomīta atsegumi”;
­  “Vizlas lejteces atsegumi un Žākļu dižakmens” uz “Vizlas lejteces atsegumi”;
­  “Stiglavas atsegumi” uz “Stiglovas atsegumi” ;
­  “Ainavu krauja” un “Ķaubju iezis” uz “Ainavu krauja un Ķaubju iezis”, abi dabas pieminekļi tiek apvienoti vienā;
­  “Dolomītu krauja”, “Īļaku iezis” un “Vizuļu iezis” uz “Dolomītu krauja, Īļaku un Vizuļu iezis”, trīs dabas pieminekļi tiek apvienoti vienā;
­  “Baltā klints (Liepas iezis)” uz “Liepas iezis (Baltā klints)”;
­  “Kazu ieleja (ar Lībānu– Jaunzemju saldūdens kaļķiežu iegulām un Sikspārņu alām)” uz “Kazu leja”;
­  “Daugavas Vārti (Slutišķu un Ververu krauja)” uz “Daugavas Vārtu kraujas”;
­   “Mālkalnes avots” uz “Mālkalnes avoti”;
­   “Ātraiskalns” uz “Ātrais kalns”;
­   “Muižarāju klintis” uz “Galmicu, Lejēju un Muižarāju klintis”;
­   “Riežupes Smilšalas” uz “Riežupes smilšu alas”;
­   “Ežurgu Sarkanās klintis” uz “Ežurgu klintis”;
­   “Veczemju klintis” uz “Veczemu klintis”;
­   “Lībiešu upuralas” uz “Kuiķuļu Upurala (Lībiešu Upuralas);
­   “Lauderu Velna dobe” ar “Dongu Valna dūbe”;
­   “Rundēnu Velna dobe” uz “Rundēnu Valna dūbe”;
­  “Kautraka gravas” un “Sviķupītes ielejas atsegumi” uz “Sviķupīte un Kautraka gravas”, divi dabas pieminekļi tiek apvienoti vienā;
­  “Bezdelīgu klintis un alas” uz “Bezdelīgu klintis un Dambjupītes alas”.
 
Dabas pieminekļu nosaukumi precizēti sadarbībā ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Toponīmikas laboratorijas speciālistiem. Precizēti dabas pieminekļu nosaukumos lietotie vietvārdi atbilstoši reāli lietotajiem vietvārdiem; tāpat arī atsevišķi nosaukumi precizēti, lai precīzāk raksturotu objektu un būtu labskanīgāki.
 
Atbilstoši likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 13.panta ceturtajai daļai Dabas aizsardzības pārvalde nodrošina attiecīgo pašvaldību un zemes īpašnieku informēšanu.
 
Ar noteikumu projektu var iepazīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā (robežu shēma un izveides pamatojumu skatiet saitē: http://varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/dabas_aizsardzibas_joma/?doc=26288 un https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_pieminekli_geologiskie_objekti/ ).
 
Sīkāku informāciju par plānotajām minēto ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežām var uzzināt:

 

Rakstiskus priekšlikumus ar norādi „Priekšlikumi par ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu izmaiņām” sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: ivita.ozolina@varam.gov.lv divu nedēļu laikā pēc paziņojuma publicēšanas. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un priekšlikumu sniegšanas datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.
 
 
Informāciju sagatavoja: Maija Rēna, Davas aizsardzības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste
maija.rena@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 15.04.2021.

Tuvākie notikumi

Jūnijs
1
2
3
5
8
9
10
15
24
25
27
29
30
Notikumu kalendārs
PIETEIKŠANĀS TERITORIĀLAJĀM DARBA GRUPĀMKlientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?