Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

No 2. maija tiek noteikts meža ugunsnedrošā laika posms

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

27.04.2016 15:59

Rīgas reģionālā virsmežniecība informē, ka Valsts meža dienests ar 2016.gada 2. maiju nosaka meža ugunsnedrošā laika posma sākumu visā valsts teritorijā.

 
Saskaņā ar Latvijas republikas Ministru kabineta 17.02.2004. noteikumu Nr. 82 “Ugunsdrošības noteikumi” 34. punktu, meža ugunsnedrošajā laika posmā aizliegts:
  1. kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
  2. atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
  3. nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;
  4. veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības, izņemot atbilstoši ierīkotas vietas;
  5. medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot trasējošas lodes, deglodes un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla;
  6. braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos un meža apsaimniekošanai;
  7. ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
  8. bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta biroju (mežniecību) veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas darba veicējus.
Meža ugunsnedrošajā laika posmā dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju.
 
Papildus minētajam, saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 10.1 pantu meža īpašniekam (valdītājam) ir pienākums nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu mežā, kā arī pēc Valsts meža dienesta amatpersonu pieprasījuma veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas.
 
Meža degšanas gadījumā, lūdzam zvanīt Rīgas reģionālā virsmežniecības operatīvajam dežurantam, tālrunis Nr. 20290468 vai meža uguns apsardzības inženierim, tālrunis Nr. 29358889 vai VUGD, tālrunis Nr.112.
 
Informāciju sagatavoja Evita Unska, Rīgas reģionālās virsmežniecības vecākā referente                                

Atpakaļ
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?