Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

Izglīto par iespējām realizēt dzīvojamo māju siltināšanu

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

03.03.2017 10:04

2. marta vakarā Ogrē notika seminārs par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo valsts atbalstu.


Semināru organizēja Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija ALTUM informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk” ietvaros. Uz semināru klausītāji bija ieradušies gana kuplā skaitā, lielākoties Ogres daudzdzīvokļu māju vecākie, pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” speciālisti, kā arī Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs.
 
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis pauda gandarījumu par lielo interesi uzlabot dzīves vides kvalitāti un aicināja izmantot šobrīd pieejamos resursus dzīvojamo namu energoefektivitātes paaugstināšanai.
 
Savukārt pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dimants uzsvēra, ka šobrīd Latvijā ir radītas lieliskas iespējas izmantot publiskās un privātās partnerības modeli, māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmā iesaistoties māju īpašniekiem, pašvaldībai un bankām.
 
Ekonomikas ministrijas eksperte Inese Bērziņa skaidroja par kopīpašuma apsaimniekošanas kartību, par daudzdzīvokļu ēkas pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka tiesībām un pienākumiem, par lēmumu pieņemšanas kārtību atbilstoši normatīvajiem aktiem, kā arī aicināja dzīvokļu īpašniekus piedalīties savas mājas apsaimniekošanas procesos un nebūt vienaldzīgiem, kas notiek ar kopīpašumu, t.i., ēku, kuras sastāvdaļa ir arī katrs dzīvoklis.
 
Ogres novada pašvaldības domes deputāts, Transporta un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks, Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisijas priekšsēdētājs Egīls Dzelzītis semināra dalībniekus iepazīstināja ar novada pašvaldības paveikto saistībā ar daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanu. E.Dzelzītis atgādināja, ka jau 2006.gadā Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes speciālistiem veica ēku enerģētisko sertificēšanu Ogrē, kā rezultātā 139 centralizētajai apkures sistēmai pieslēgtās mājas saņēmušas energosertifikātu un energomarķējumu – A, B, C, D, E, F, šie burti redzami pie daudzdzīvokļu mājām un raksturo siltuma patēriņa līmeni attiecīgajā mājā (A – teicams, B – ļoti labs, C – labs, D – viduvējs, S – slikts, F – ļoti slikts).   
 
Šis pētījums ļāvis pašvaldībai pieņemt turpmākos lēmumus energoapgādes un energoefektivitātes jomā, t.sk. par pašvaldības finansiālu atbalstu daudzdzīvokļu namu siltināšanas veikšanai. E.Dzelzītis atgādināja par pašvaldības domes 2015.gada 12.novembrī pieņemtajiem sasitošajiem noteikumiem Nr.16/2015 “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”. Saskaņā ar šiem noteikumiem pašvaldības budžetā ik gadu tiek iedalīts finansējums 70 000 eiro apmērā – kā pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās. “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisija rūpīgi izvērtē katru pieteikumu, pirms nodod domei lēmuma pieņemšanai par līdzfinansējuma piešķiršanu. Esam izveidojuši Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmas reģistru. Šobrīd komisija ir sagatavojusi un iesniegusi izskatīšanai domē lēmuma projektu par 2016.gadā piešķirtā līdzfinansējuma pārcelšanu uz šī gada budžetu, lai atbalstītu visas reģistrā iekļautas mājas – 2016.gada reģistrā tās ir 12 un 2017. gada reģistrā – 10,” informēja E.Dzelzītis. Deputāts arī skaidroja, ka pašvaldības uzdevumos energoefektivitātes
paaugstināšanas jomā ietilpst arī daudzdzīvokļu māju siltināšana pagastos, pirmām kārtām Madlienā un Suntažos, kur paredzēti katlu māju renovācijas projekti.
 
E.Dzelzītis, runājot par ēku siltināšanu, vērsa semināra dalībnieku uzmanību uz vairākiem būtiskiem jautājumiem, aicinot nepieļaut “slimas mājas” sindromus, t.i., domāt ne tikai par mājas vizuālo izskatu, bet arī par veselīgiem apstākļiem mājoklī – gaisa apriti, ventilāciju. “Lai māja ne tika labi izskatītos, bet lai tajā būtu ērti un patīkami dzīvot,” rezumēja deputāts.
 
Ogres novada pašvaldības aģentūra “Ogres namsaimnieks” apsaimnieko 177 dzīvojamās ēkas Ogrē un Ogresgalā. Aģentūras direktors Aigars Briedis informēja par pasākumiem, kas māju siltināšanā veikti iepriekšējos gados, - tā ir bijusi ēku daļēja siltināšana (siltinot cokolus, jumtus, bēniņus, gala sienas), kas tomēr nav devusi lielu efektu un, kā atzina A.Briedis, iedzīvotāji pēc šiem pasākumiem nekādus ietaupījums nemana. Skaidrojot iemeslus, kāpēc Ogrē iepriekšējos gados netika izvērsta apjomīga ēku siltināšana, A.Briedis norādīja, ka pašvaldības aģentūras nav tiesīgas iesaistīties energoefektivitātes programmā. Lai būtu iespēja piedalīties šajā programmā, tagad ir izveidota pašvaldības SIA “Labs nams”, pašvaldība ir atcēlusi iepriekšējos saistošos noteikumus un izdevusi jaunus, lai, kā jau minēja E.Dzelzītis, stimulējot dzīvojamo māju iesaistīšanos energoefektivitātes pasākumos, nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes tehniskās dokumentācijas izstrādei. A.Briedis informēja, ka šobrīd divas mājas (Loka ielā 2 un Loka ielā 4) ir krietni priekšā citām mājām, kuras pretendē uz finansējumu – šobrīd notiek dokumentu iesniegšana ALTUM granta saņemšanai, savukārt 8 māju tehniskā dokumentācija iesniegta saskaņošanai pašvaldības būvvaldē. A.Briedis aicināja māju īpašniekus rūpīgi izvēlēties būvniekus energoefektivitātes projektu realizēšanai, tādus, kas spēj nodrošināt vismaz 5 gadu garantiju.
 
ALTUM, kas ir valstij piederoša attīstības finanšu institūcija, pārstāvji semināra dalībniekus informēja par ES fondu atbalsta programmas “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas sagatavošanas niansēm, lēmuma pieņemšanas procedūru, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas aspektiem, par granta (īstenojot dzīvojamo māju energoefektivitātes programmu, kā īpašs atbalsta veids ir paredzēts grants – neatmaksājams finansiāls atbalsts, kas sedz daļu no energoefektivitātes projekta attiecināmajām izmaksām) pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu, par ALTUM kreditēšanas nosacījumiem un citiem būtiskiem jautājumiem saistībā ar energoefektivitātes paaugstināšanas programmu.
 
Ar semināra dalībniekiem tikās arī akciju sabiedrības “Swedbank” pārstāve, lai  informēja par kredīta saņemšanas nosacījumiem dzīvojamo māju siltināšanas projektu realizēšnai. 
 
Jāatgādina, ka pirms gada, 2016. gada 15. martā, Ministru kabinets apstiprināja jauno atbalsta programmu energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai laika periodā no 2016. līdz 2023. gadam būs pieejami 166 470 588 eiro. Jaunās programmas ietvaros plānots atbalstīt aptuveni 1 700 ēku atjaunošanu, sniedzot iespēju gandrīz 13,5 tūkstošiem ģimeņu sasniegt būtisku enerģijas ietaupījumu. Atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem sniedz Attīstības finanšu institūcija ALTUM (www.altum.lv). 
 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 15.04.2021.

Tuvākie notikumi

Jūnijs
1
2
3
5
8
9
10
15
24
25
27
29
30
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?