Informācija par atļaujas izsniegšanu smilts – grants un smilts ieguvei Taurupes pagastā

Drukāt
Sākumlapa > Vide > Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām

25.07.2017 08:34

Pamatojoties uz Ministru kabineta 06.09.2011. noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 39. punktu, Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvalde ir izsniegusi bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr. 1/2017 sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) “Aurava”, reģ. nr. 44103044353.

Atļauja dod tiesības SIA “Aurava” veikt smilts – grants un smilts ieguvi atradnē “Vecmuižnieki” Taurupes pagastā, Ogres novadā saskaņā ar zemes dzīļu izmantošanas nosacījumiem.
Atļauja izsniegta 2017. gada 18. jūlijā un ir derīga līdz 2042. gada 26. jūnijam.