Ogres pilsētas svētki 2019 Krasta laukums, 2019. gada augusts Ogres upe, 05.08.2019. Ogres upe, jūlijs, 2017

Īpašums nebeidzas pie dzīvokļa sliekšņa

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

07.02.2019 08:20

Šovakar plkst. 19.00 Ogresgala Tautas namā notiks Ogresgala daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulce.

 
Kā informē Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Čiščakova, visiem daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem jau laikus ir izsūtīti uzaicinājumi uz šo sapulci.
 
Ogresgala pagastā šī būs jau otrā kopsapulce daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem. Pirms nedēļas, 31. janvārī, Ciemupes Tautas namā kopsapulcē pulcējās Ciemupes daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki. 
 
Šīs sapulces tiek rīkotas pēc Ogres novada pašvaldības administrācijas iniciatīvas, lai skaidrotu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem šo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas iespējas. 
 
Lai gan pagājuši jau gandrīz 25 gadi, kopš pieņemts likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, tomēr daudzviet šādu māju privatizācijas process nav pabeigts un situācija ir tāda, ka dzīvokļi ir privatizēti, bet māja nē, līdz ar to mājas pārvaldīšanu neveic neviens. Arī Ogres novadā ir šādas mājas, tostarp Ogresgala pagasta ciemos.
 
Kas ir jādara daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas jomā, nosaka Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums. Savukārt Dzīvokļa īpašuma likums nosaka dzīvokļa īpašuma statusu, dzīvokļa īpašnieka tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopības kompetenci un lēmumu pieņemšanas kārtību. Tiekoties ar Ciemupes daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem, Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale ļoti detalizēti skaidroja māju pārvaldīšanas juridiskos aspektus, dzīvokļu īpašnieku tiesības un pienākumus, kā arī par dzīvokļu īpašnieku kopību, kas izveidosies, dzīvokļu īpašniekiem izvēloties atbilstošu savas mājas pārvaldīšanas veidu. D. Bārbale arī skaidroja par kārtību, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.
 
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums nosaka, ka dzīvokļu īpašnieku kopība ir pārvaldes institūcija dzīvojamā mājā, kas sadalīta dzīvokļu īpašumos, un šīs kopības sastāvā ir visi attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki.
 
Katrā ziņā, lemjot par kopības izveidi un savas mājas turpmāko pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, dzīvokļu īpašniekiem ir rūpīgi jāiepazīstas ar likumā ietvertajām normām.
 
Kā ciemupiešiem kopsapulcē uzsvēra Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis, pēdējā laikā pašvaldībā ir vērsušies vairāku daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki no lauku ciemiem, kur māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumi vēl arvien nav atrisināti, tāpēc pašvaldība ir gatava palīdzēt gan juridiskā, gan metodiskā un organizatoriskā ziņā. Arī šādu kopsapulču organizēšana, lai dzīvokļu īpašniekiem skaidrotu, kā māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas lietas sakārtot, ir palīdzība.
 
Ogres novada būvvaldes vadītājas vietniece Agnese Pivore-Bokta Ciemupes daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem skaidroja, kādas prasības jāievēro, veicot dzīvojamās mājas uzturēšanu un remontdarbus. A. Pivore-Bokta atgādināja, ka, plānojot remontdarbus, vispirms tomēr vajadzētu sazināties ar būvvaldi un visu noskaidrot, jo nereti gadās, ka remontdarbi veikti neatbilstoši normatīvo aktu prasībām un var ietekmēt visas mājas konstrukcijas.
 
Daudzdzīvokļu mājās, kurās katrs dzīvokļa īpašnieks saimnieko atsevišķi, bet par māju kopumā nerūpējas neviens, aktuāls ir atkritumu savākšanas jautājums. Praktiski pozitīvu risinājumu var rast, tikai izveidojot mājas kopību, uzsvēra SIA “Ķilupe” pārstāve Elīna Saulīte. Neesot mājas kopībai, katrs dzīvokļa īpašnieks slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, daudzdzīvokļu mājas teritorijā tiek novietoti vairāki konteineri – katram dzīvoklim savs, un to skaits ir atkarīgs no dzīvokļu skaita attiecīgajā mājā. Skats pie mājas – raibu raibais, no estētiskā viedokļa ne tas labākais! Un, izmantojot šādu, var teikt, jucekli, viens otrs dzīvokļa īpašnieks iemanās vispār nenoslēgt līgumu par atkritumu izvešanu. Kur paliek atkritumi no šiem dzīvokļiem? Acīmredzot mežos, grāvjos, varbūt arī konteineros pie daudzdzīvokļu mājām pilsētā...
 
Ogrē daudzdzīvokļu mājās lielākoties apsaimnieko pašvaldības SIA “Ogres Namsaimnieks”, ir arī mājas, kuru dzīvokļu īpašnieki ir izveidojuši biedrības un izvēlējušies citu apsaimniekotāju. SIA “Ogres Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Kaspars Grīnbergs, piedaloties Ciemupes daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, dalījās pieredzē namu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā Ogrē, sacīja, ka “Ogres Namsaimnieks” varētu uzņemties arī Ciemupes daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, ja pēc dzīvokļu īpašnieku kopības izveidošanas būs šāds pieprasījums. Taču izvēle ir pašas mājas dzīvokļu īpašnieku ziņā, uzsvēra K. Grīnbergs.
 
Par jautājumiem, kas saistīti ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju turpmāko pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, tiks runāts arī Ogresgala ciema daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.
 
“Pēc pirmās kopsapulces katra ciema daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem divu mēnešu laikā būs jāapspriežas savā starpā par savas mājas kopības izveidošanu un jāsasauc atkārtota kopsapulce konkrēta lēmuma pieņemšanai. Ja dzīvokļu īpašnieki nespēs vienoties un pieņemt lēmumu, pašvaldība viņiem piedāvās savu mājas pārvaldīšanas variantu,” skaidro D. Bārbale.
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulces tiks rīkotas arī citos pagastos, kur daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas jautājumi vēl arvien nav sakārtoti.

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Augusts
4
26
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai plānojat apmeklēt Ogres pilsētas svētkus no 22. līdz 24. augustam?

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Valsts veselības apdrošināšana