Jaunais gads, 2020. Jaunais gads, 2020. (koki) Jaunais gads, 2020.

Tiek izskatīti risinājumi Suntažu internātskolas pievienošanai vidusskolai

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

02.04.2019 16:00

Ogres novada pašvaldībā notikušas vairākas sanāksmes, kurās tiek izskatīti iespējamie risinājumi, kā pēc iespējas efektīvāk veikt Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra (turpmāk tekstā – SIRC) likvidāciju, pievienojot to Suntažu vidusskolai ar 2020. gada 1. septembri.

 
Tā kā atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 51. panta otrajai un ceturtajai daļai speciālās internātskolas un rehabilitācijas centri tiek izslēgti no izglītības iestāžu tipoloģijas, lai nodrošinātu Vispārējās izglītības likuma pārejas noteikumu 37. punkta izpildi, pašvaldībai bija jāpieņem lēmums par SIRC nosaukumu maiņu, reorganizācijas vai likvidāciju.
 
Pēc provizoriskiem aprēķiniem, atbilstoši normatīvo aktu regulējumam speciālās izglītības programmās no 2020.gada septembra iestāde varētu turpināt saņemt valsts budžeta mērķdotācijas finansējumu aptuveni 30 Ogres novada pašvaldībā deklarētie izglītojamie, no kuriem 9 izglītojamajiem izglītības programmu apgūst izglītības iestādes struktūrvienībā Ogrē, Suntažu ielā 2. Pastāv risks, ka valsts budžeta mērķdotācijas netiks piešķirtas speciālās izglītības iestādei ar tik mazu izglītojamo skaitu, līdz ar to visi uzturēšanas izdevumi, tai skaitā saimnieciskais, tehniskais un ārstniecības personāls, kas šobrīd tiek finansēti no valsts budžeta, būs jāfinansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Šobrīd izglītības iestādē nav pilnībā atbilstoša nodrošinājuma minēto speciālās izglītības programmu īstenošanai, tai skaitā nav nodrošināta vides pieejamība izglītojamajiem ar funkcionāliem kustību traucējumiem un izglītības iestādes pastāvēšanas gadījumā pašvaldībai būtu jāiegulda papildu finanšu līdzekļi ēkas remontā un vides pieejamības nodrošināšanā, kā arī materiāltehniskās bāzes pilnveidē.
 
Pašvaldībai nav iespējas piesaistīt tik būtiskus finanšu resursus skolas attīstībai kā speciālās izglītības iestādei Suntažu pagastā, bet, lai saglabātu specializētās izglītības programmas, Ogres novada pašvaldība šī gada 21. februārī pieņēma lēmumu par SIRC likvidāciju līdz 2020. gada 31. augustam, pievienojot to Suntažu vidusskolai. Šī lēmuma mērķis ir nodrošināt izglītojamo interešu aizsardzību, paaugstināt izglītības kvalitāti, maksimāli efektīvi un racionāli izmantot finanšu līdzekļus. Ja abas apvienojamās izglītības iestādes vadīs un kontrolēs viens vadītājs un SIRC telpās tiks nodrošināta speciālās izglītības programmu īstenošana, izveidojot speciālās klases vai grupas, kā arī nepieciešamības gadījumā internāta pakalpojumus varēs izmantot arī Suntažu vidusskolas izglītojamie, tiks efektīvi izmantoti materiāltehniskie un personāla resursi. Esošo resursu ietvaros būs iespējams efektīvāk nodrošināt mācību priekšmetu pedagogu pieejamību, jo SIRC pēdējo divu gadu laikā bija vērojama būtiska kadru mainība un bijušas grūtības ar kvalificētu pedagogu piesaistīšanu atsevišķos mācību priekšmetos, piemēram krievu valodā un mūzikā.
 
Lai reorganizācija nebūtu formāla, Ogres novada pašvaldības un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pārstāvji aicināja Suntažu pagasta vadītāju Valdi Ancānu un Suntažu vidusskolas direktoru Mārtiņu Leju uz diskusijām par mācību procesu pēc skolu apvienošanas. Šajās sanāksmēs vēlreiz tika pārskatīta pašreizējā situācija un kāda tā varētu būt uz 2020.gada 1.septembri, kad skolas tiks apvienotas. Kā atzīmēja sanāksmju dalībnieki - galvenais ir nodrošināt, lai skolu reorganizācijas rezultātā nepasliktinātos mācību kvalitāte. Tāpat svarīgi ir laikus informēt skolēnu vecākus, kā tiks veikta SIRC pievienošana, un noskaidrot viņu viedokli par skolu reorganizāciju. Jau šobrīd Suntažu vidusskolas un SIRC skolēnu vecākiem tiek skaidrota radusies situācija, uzsverot, ka skolu reorganizācija neietekmēs izglītības procesu un netiks apdraudēta bērnu drošība. Bērniem joprojām tiks saglabāts gan internāta, gan ārstniecības pakalpojums.
 
Ogres novada priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš uzsvēra, ka, SIRC pievienojot Suntažu vidusskolai, galvenais ekonomiskais ieguvums ir mazākas administratīvās izmaksas, tāpat tiktu nodrošināta iespēja palielināt slodzes pedagogiem, kā arī tiktu veicināta bērnu integrācija, jo atsevišķās mācību stundās, piemēram, sports vai mājturība, varētu piedalīties arī internātskolas bērni. 
 
Ogres novada pašvaldības pārstāvju tikšanās ar Suntažu pagasta vadītāju un Suntažu vidusskolas direktoru tiks organizētas arī turpmāk, lai pārrunātu virzību reorganizācijas procesā un tālāko rīcību, lai ar 2020.gada 1. septembri specializētās mācību programmas varētu veiksmīgi tikt īstenotas Suntažu vidusskolā.

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?