Ķeipenes dzelzceļa stacija atdzimst jaunā veidolā

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

09.05.2019 14:41

Maija sākumā ir noslēdzies Ogres novada pašvaldības projekts “S.Eizenšteina un kino atdzimšana Ķeipenē”, kura ietvaros Ķeipenes dzelzceļa stacijai ir nomainīts jumts, grīda, logi, veikta ēkas siltināšana, ierīkota centralizētas apkures sistēma, veikta pamatu hidroizolācija, gruntsūdeņu novadīšana, iekšējā un ārējā apdare, terases grīdas atjaunošana.

Projekts īstenots publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” un Lauku atbalsta dienesta atbalstītā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu.
Atjaunotās Sergeja Eizenšteina komunikācijas centra ēkas atklāšana notika 3. maijā. Tajā piedalījās Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Sirsonis, kā arī vietējie iedzīvotāji, kuriem bija iespēja apskatīt ne tikai atjaunoto ēku, bet arī centra telpās izvietoto Aigara Jansona fotoizstādi “Viena diena Ogres novadā. Ķeipene” (apskatāma līdz 1. augustam) un Eiropas Komisijas programmas COSME projekta ietvaros uzstādīto dzelzceļa maketu “Rīga – Ķeipene – Ērgļi”, kurā iekļauti abi Latvijas UNESCO objekti – Rīgas vecpilsēta un Strūves loks Ērgļu novadā. Šis makets tapis sadarbībā ar Latvijas zaļo ceļu asociāciju Latvian GreenWays Association. Dienas noslēgumā visiem kopā bija iespēja noskatīties dokumentālo filmu “No Ghetto līdz Olimpiādei”.
Komunikācijas centra vadītāja Kristīne Antonova priecājas par paveikto: “Līdz šim komunikācijas centra ēka bija neapkurināta, auksta, tagad pasākumus varēšu organizēt arī ziemā, par ko liels prieks!” K.Antonova piebilst, ka maija sākumā komunikācijas centrā ir atvērta arī unikālā vides instalācija “Potjomkina aka”, kuru interesenti varēs apmeklēt līdz pat novembrim. Ekskursiju uz šo un citiem objektiem, kas apskatāmi komunikācijas centrā, ir jāpiesaka pa tālruni 25577645. Centrs ir atvērts no otrdienas līdz sestdienai, no plkst. 9.00 līdz 17.00, svētdienās un pirmdienās, kā arī valsts svētku dienās – slēgts.
Projekta “S.Eizenšteina un kino atdzimšana Ķeipenē” kopējās izmaksas ir EUR 111 223,56, no kurām projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 50 000,00. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsta finansējums ir 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas un Ogres novada pašvaldības līdzfinansējums ir 30% no projekta attiecināmo izmaksu summas. Projekta neattiecināmās izmaksas sedz Ogres novada pašvaldība.